Uczta Miłosierdzia - zakończyły się rekolekcje formacji kobiet

Ponad 80 kobiet z całej Polski, ze Słowacji i Niemiec uczestniczyły w rekolekcjach kończących rok formacji kobiet. Tym samym zakończył się drugi rok formacji kobiet Świętość w zwyczajności, prowadzonej przez dr Iwonę Zielonkę czytaj więcej

Fundacji Porta Fidei: nowi odpowiedzialni

Fundacja Porta Fidei Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji ma nowych odpowiedzialnych. Prezesem Fundacji została dr Iwona Zielonka. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Ks. Bp Artur Ważny, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. czytaj więcej

"Paweł"

<p>Jak przekazać innym Dobrą Nowinę o Jezusie? Jak mówić o Bogu swoim najbliższym, rodzinie, przyjaciołom, kolegom w pracy, w szkole? Jak dotrzeć do współczesnego człowieka, tak często zagubionego w świecie? Dla wszystkich, którzy spotkali Zmartwychwstałego Jezusa i „nie mogą nie mówić o tym, co widzieli i słyszeli” (p... czytaj więcej

Abp Fisichella o tym, jak będą wyglądały dwa lata przygotowań do Jubileuszu Roku 2025

Rok 2023 poświęcony lekturze czterech konstytucji Soboru Watykańskiego II, a w roku 2024 intensywna modlitwa i duchowe przygotowania do jak najlepszego przeżycia jubileuszu - tak, na prośbę papieża Franciszka, będą wyglądać dwuletnie przygotowania do Jubileuszu Roku 2025. Zapowiedział to abp Rino Fisichella, któremu Oj... czytaj więcej

więcej aktualności

Katecheta świadkiem nowego życia w Chrystusie

III Międzynarodowy Kongres Katechetyczny, pod hasłem "Katecheta świadkiem nowego życia w Chrystusie" w Watykanie. Aula Pawła VI, Vatican City, Wrzesień, 8-10, 2022

Zapisy: www-pcpne-va

czytaj więcej

Uczta Miłosierdzia. Rekolekcje dla kobiet

Każda z nas ma w sobie głębię, która przyzywa Głębię - pragnie spełnienia, miłości bezwarunkowej, całkowitej akceptacji, odpoczynku w sercu, szczęścia. Te rekolekcje, to czas spotkania z Miłosierną Miłością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Poznasz narzędzia i nauczysz się strategii walki duchowej oraz życia w pokoju ducha, niezależnie od lęków i problemów. Nauczysz się rozpoznawać głos Boga w swoim wnętrzu i odróżniać go od innych głosów.

czytaj więcej

"Kobieta Błogosławiona" - zakończenie drugiego roku z kobietami i dla kobiet.. Zapraszamy

25 czerwca w Niepokalanowie odbędzie się ostatnie spotkanie z cyklu : Kobieta błogosławieństw". 

czytaj więcej

więcej wydarzeń

Media społecznościowe >>

więcej galerii

Warto odwiedzić >>

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść