O Projekcie

ZAŁOŻENIA

Jako odpowiedź na wezwanie biskupów Polskich do przeprowadzenie rekolekcji kerygmatycznych w każdej parafii, jako przygotowanie do 1050. rocznicy chrztu Polski , natchnieni podczas obrad 43. Synodu Diecezji Płockiej, chcemy odpowiedzieć na wezwanie Ducha Świętego, który mówi do Kościoła przez Jego pasterzy. Pragniemy przeprowadzić rekolekcje kerygmatyczne we wszystkich parafiach Diecezji Płockiej.

 • Najważniejszy cel tej ewangelizacji jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, Bogiem z nami, Panem Zyjacym, Królem Miłosierdzia.
 • Drugi cel: stworzenie w parafii żywej wspólnoty, ewangelizowanej i ewangelizującej, która jest wspólnotą wspólnot (w których każdy znajdzie swoje miejsce formacji i wzrastania w wierze). Chcemy dać ludziom możliwość uczestniczenia w rekolekcjach zamkniętych, w kursach i warsztatach, prowadzonych przez wspólnoty naszej Diecezji,

 • Trzeci cel: integracja środowiska świeckich i duchownych, którym leży na sercu nowa ewangelizacja.
PROWADZĄCY
 • 8 ekip ewangelizacyjnych (ksiądz i grupa świeckich – ok. 6 osób),

 • Odpowiedzialna za formację, przygotowanie i koordynację ekip jest dr Iwona Zielonka.
FORMA
 • Rekolekcje mają charakter kerygmatyczny, ich celem jest ogłoszenie orędzia zbawczego i doprowadzenie uczestników do żywego spotkania z Chrystusem

 • Trwają 3/4 dni, a tematy poszczególnych dni są następujące: 1. Miłość Boża 2. Grzech 3. Zbawienie, Wiara i Nawrócenie 4. Wybór Jezusa, Duch Swięty, Wspólnota.

 • Oprócz głoszenia Ewangelii, ekipa zaprasza uczestników do przeżycia bliższego spotkania z Chrystusem poprzez: sakramenty pokuty i Eucharystii, adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę uwielbienia, modlitwę wstawienniczą, dzielenie Słowem Bożym, słuchanie świadectw

 • Rekolekcje adresowane są do wszystkich parafian;

 • Księżom proboszczom proponujemy do wyboru dwie formy rekolekcji:

  A. Tradycyjne – głosimy słowo ze świadectwami w czasie Mszy Św., a wieczorami prowadzimy spotkania pogłębiające.

  B. W postaci bloków rekolekcyjnych, popołudniowych lub wieczornych. Msze Św. w parafii odbywają się bez nauk rekolekcyjnych. Zapraszamy wszystkich na bloki rekolekcyjne trwające ok. 2 godziny (2-3 spotkania dziennie o różnych porach do wyboru). Spotkania będą składały się z głoszenia Słowa Bożego ubogaconego świadectwami, multimediami, aktywizacjami, różnymi formami modlitwy.
CZAS I MIEJSCE
 • Miejsce: Kościół parafialny, ale rekolekcje poprzedzone są wizytą członków ekipy na 2 tygodnie/ tydzień w parafii w niedzielę, a także „akcją promocyjną”, której zadaniem jest zaproszenie wszystkich, także oddalonych do kościoła (ulotki, plakaty, Internet)

 • Czas: Rekolekcje zostały zapoczątkowane w kwietnia 2015 r. Rekolekcje prowadzą osoby – świeccy i duchowni, posiadający aprobatę Biskupa Miejsca

Błogosławieństwo na prowadzenie rekolekcji kerygmatycznych w parafiach Diecezji Płockiej otrzymują:

 1. Andrzej Pieńdyk
 2. Wojciech Kruszewski
 3. Andrzej Janicki
 4. Grzegorz Przybyłek
 5. Adam Brzeziński
 6. Paweł Czarnecki
 7. Rafał Winnicki
 8. Łukasz Zdunkiewicz

Członkowie Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty:

Iwona Zielonka

Karina Waśniewska 

Hubert Waśniewski

Krystyna Adamczyk

Danuta Niszczota

Rajmund Niszczota 

Agnieszka Wyszczelska 

Rafał Kilian

Anna Derewicz

Ala Przybyszewska 

Barbara Stankiewicz 

Jolanta Praczułkowska 

Urszula Sadowska 

Justyna Łukasiak 

Anita Moczulak 

Magdalena Wojciechowska

Agnieszka Reinhardt

Karolina Śmigielska 

Zofia Szabłowska 

Magdalena Żakieta 

Mariusz Augustyniak 

Paweł Dąbrowski 

Sabina Skotak 

Agnieszka Bojanowska 

Jacek Bojanowski  

Ewa Olszewska  

Jadwiga Waślicka 

Małgorzata Bojanowska 

 

Członkowie Domowego Kościoła:

Andrzej Dołęga 

Irena Dołęga  

  

Członkowie Odnowy w Duchu Świętym:

Andrzej Głuchowski 

Dorota Głuchowska 

Paweł Ambroziak 

Katarzyna Ambroziak 

Włodzimierz Bełcikowski 

Anna Bełcikowska 

Barbara Żółtowska  

 

Parafia MB Królowej Polski, Mława:

Bożena Zakrzewska

Maryi Gwieździe Nowej Ewangelizacji zawierzam Was, Waszą posługę i parafie, do których jesteście posłani

Bp Piotr Libera

Biskup Płocki

Rekolekcji kerygmatycznych w 2022/23 r. - Terminy

W związku z zakończeniem posługi ewangelizacyjnej ekip kerygmatycznych, które otrzymały błogosławieństwo Biskupa Płockiego do prowadzenia rekolekcji kerygmatycznych w parafiach Diecezji Płockiej na zakończenie Płockiej Szkoły Ewangelizatorów, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom: księżom i świeckim, z parafii, ruchów i wspólnot katolickich, które ofiarnie zaangażowały się w to dzieło. Dziękuję także ks. Rafałowi Winnickiemu i ks. dr. Łukaszowi Zdunkiewiczowi, koordynatorom rekolekcji w naszej diecezji. Szczególne podziękowania przekażemy podczas wiosennego spotkania Diecezjalnej Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Księżom Proboszczom parafii i ich współpracownikom bardzo dziękuję za serdeczne przyjęcie i otwartość. Pragnę także poinformować, że w dalszym ciągu oferujemy pomoc w założeniu wspólnot w tych parafiach, zwłaszcza o profilu ewangelizacyjnym oraz możliwość rekolekcji dla chętnych, w dekanatach lub poszczególnych parafiach.

Dotychczas rekolekcje kerygmatyczne odbyły się w 188. parafiach w 15. dekanatach Diecezji Płockiej.

1. Terminy rekolekcji kerygmatycznych w Dekanacie Płock Wschód w 2022 r.

Parafia Termin
Płock, MB Fatimskiej 8-10 maj
Płock, św. Jakuba 8-10 maj
Płock, św. Józefa 10-12 paź
Płock, Świętego Krzyża 14-16 wrz
Płock, św. Stanisława Kostki 9,16,23 lis
Płock, św. Wojciecha  
Rogozino 8-10 maj
Słupno 29-31 maj

2. W 2022/23 rekolekcje kerygmatyczne odbędą się w Dekanacie Bodzanowskim.

Informuję o możliwości przeprowadzenia rekolekcji dla kobiet, rekolekcji Wielkanocnych oraz innych spotkań formacyjnych i ewangelizacyjnych. Zainteresowanych księży prosimy o kontakt. 

Parafia Termin Ekipa
Blichowo Odbyły się w 2016  
Bodzanów    
Bulkowo    
Daniszewo    
Łętowo 18-20.cze 2023?? Ks. W. Kruszewski
Miszewko Strzałkowskie 18-20 lis 2022 Ks. A. Pieńdyk
Miszewo Murowane 24-26 kwi 2023  
Pilichowo    
Radzanowo    
Święcieniec 25-27 lis 2022 Ks. G. Przybyłek
Zakrzewo    
     

2023

Parafia Termin Ekipa
Bieżuń  2021  
 Chamsk    
 Dłutowo    
 Kuczbork    
 Lubowidz    
 Niechłonin    
 Poniatowo    
 Sarnowo    
 Syberia    
 Zielona k. Mławy    
 Zieluń 2020  
 Żuromin 2020  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść