Aktualności

Kurs Wspólnota w WSD w Kaliszu

Kurs Wspólnota w WSD w Kaliszu

W dniach od 12 do 14 lipca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu SNE Diecezji Płockiej prowadziła Kurs Wspólnota dla 40 osób. Wraz z SNE Św. Rodziny, która współprganizowała Kurs, uczestnikami byli przedstawicielami wspólnot: Synaj z Kalisza, KWU KochaWiernyUwielbia i Wieczernik z Pleszewa. czytaj więcej

Kurs WSPÓLNOTA

Kurs WSPÓLNOTA

Jeśli chcesz: DOŚWIADCZYĆ tego, czym jest WSPÓLNOTA, UTWIERDZIĆ SIĘ w powołaniu do WSPÓLNOTY i umocnić w podjętej kiedyś decyzji, ZNALEŹĆ odpowiedź na pytanie, jak DZISIAJ skutecznie budować WSPÓLNOTĘ, polecamy kurs WSPÓLNOTA. Najbliższy poprowadzimy w WSD w Kaliszu czytaj więcej

Zakończenie 4. roku formacji "Świętość w zwyczajności"

Zakończenie 4. roku formacji "Świętość w zwyczajności"

W sobotę 15.06.24 zakończy się 4. rok formacji kobiet i mężczyzn „Świętość w zwyczajności”, prowadzony w formie online i stacjonarnej. Na kanale You Tube TV Niepokalanów jest dostępnych 110 godzinnych nagrań konferencji i warsztatów, w których wzięło udział 5 tys. uczestników w transmisjach ogólnych i ok. 3 tys. kobiet biorących udział w formacji. Co roku odbywają się wakacyjne rekolekcje, w których bierze udział od 80 do 90 uczestniczek. czytaj więcej

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w katedrze płockiej

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w katedrze płockiej

Pełna katedra, Adoracja Najświętszego Sakramentu, śpiewy gregoriańskie po łacinie, pieśni uwielbienia, przejawy obecności Ducha Świętego, przepiękna liturgia, pełne mocy słowa bp. Piotra i ogień w sercach uczestników. To było 14. czuwanie zorganizowane przez SNE Diecezji Płockiej wraz z Wydziałem ds. Nowej Ewangelizacji i Parafią Katedralną. czytaj więcej

400 osób na Sympozjum "Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele katolickim"

400 osób na Sympozjum "Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele katolickim"

15 maja Warszawie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się Sympozjum nt.: "Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele katolickim".

Dziękujemy Bogu za ten ważny czas poruszenia w Kościele, za licznie zgromadzonych uczestników i prelegentów.

czytaj więcej

Rekolekcje dla kobiet: Walka duchowa - zapraszamy!

Rekolekcje dla kobiet: Walka duchowa - zapraszamy!

Zapraszamy na wakacyjne rekolekcje dla kobiet, których tematem będzie walka duchowa. Konferencje w oparciu o Pismo święte i Tradycję.

Otrzymasz wiedzę oraz praktyczne wskazówki, dotyczące świata duchowego, zagrożeń, problemów, w sferze psychicznej, fizycznej i duchowej, modlitwy, sposobów walki chrześcijańskiej.

czytaj więcej

XIV Diecezjalne Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

XIV Diecezjalne Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Zapraszamy do katedry płockiej na nasze Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Spotkamy się już po raz XIV. W tym roku termin pokrywa się z Nocą Muzeów, dlatego nie będziemy czuwać  do północy, ale za to tym bardziej gorąco zapraszamy do modlitwy z mocą! Niech Duch Święty wypełni katedrę i rozleje się na całe Mazowsze... czytaj więcej

Ośmiu uczniów - misjonarzy ruszyło w świat

Ośmiu uczniów - misjonarzy ruszyło w świat

Bierzmowanie dorosłych w katedrze płockiej 29 kwietnia. Wyczekiwany dzień, radość, wzruszenie. Ośmiu uczniów - misjonarzy ruszyło w świat! czytaj więcej

Spotkanie robocze Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Spotkanie robocze Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Zgodnie z ustaleniami spotkanie świeckich członków Rady odbędzie się 9 maja br., o godz. 18.00 w Kurii Diecezjalnej Płockiej. Spotkanie poprowadzi nowa Przewodnicząca: Danuta Niszczota. Zapraszamy! czytaj więcej

Bierzmowanie dorosłych przez Bp. Szymona Stułkowskiego

Bierzmowanie dorosłych przez Bp. Szymona Stułkowskiego

Zakończyła się druga edycja Kursu przygotowującego osoby dorosłe do bierzmowania, prowadzona przez SNE Diecezji Płockiej. 29 kwietnia o g. 18.00 Ks. Bp Szymon Stułkowski udzieli sakramentu bierzmowania ośmiu osobom dorosłym. Polecamy ich Waszej modlitwie.

 

czytaj więcej

Spotkanie kobiet "Świętość w Zwyczajności": Moje niepowtarzalne miejsce

Spotkanie kobiet "Świętość w Zwyczajności": Moje niepowtarzalne miejsce

Już 103 godzinne nagrania, dostępne na kanale TV Niepokalanów. Transmisje na żywo, dostępne Formacja kobiet odbywa się 1x w miesiącu. 

W programie konferencja, warsztat, msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, kawa (wspólna z formacją mężczyzn), dzielenie, modlitwa wspólna, wstawiennicza. Praca własna według konspektu na kolejny miesiąc.

czytaj więcej

Spotkanie mężczyzn "Świętość w Zwyczajności": Ezechiel

Spotkanie mężczyzn "Świętość w Zwyczajności": Ezechiel

12 Spotkanie mężczyzn "Świętość w Zwyczajności": Ezechiel

20 kwi 2024 r. - na żywo i online.

czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść