Zakończenie 4. roku formacji "Świętość w zwyczajności"

W sobotę 15.06.24 zakończy się 4. rok formacji kobiet i mężczyzn „Świętość w zwyczajności”, prowadzony w formie online i stacjonarnej. Na kanale You Tube TV Niepokalanów jest dostępnych 110 godzinnych nagrań konferencji i warsztatów, w których wzięło udział 5 tys. uczestników w transmisjach ogólnych i ok. 3 tys. kobiet... czytaj więcej

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w katedrze płockiej

Pełna katedra, Adoracja Najświętszego Sakramentu, śpiewy gregoriańskie po łacinie, pieśni uwielbienia, przejawy obecności Ducha Świętego, przepiękna liturgia, pełne mocy słowa bp. Piotra i ogień w sercach uczestników. To było 14. czuwanie zorganizowane przez SNE Diecezji Płockiej wraz z Wydziałem ds. Nowej Ewangelizacj... czytaj więcej

400 osób na Sympozjum "Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele katolickim"

<p>15 maja Warszawie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się Sympozjum nt.: "Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele katolickim".</p> <p>Dziękujemy Bogu za ten ważny czas poruszenia w Kościele, za licznie zgromadzonych uczestników i prelegentów.</p> czytaj więcej

Rekolekcje dla kobiet: Walka duchowa - zapraszamy!

<p>Zapraszamy na wakacyjne rekolekcje dla kobiet, których tematem będzie walka duchowa. Konferencje w oparciu o Pismo święte i Tradycję.</p> <p>Otrzymasz wiedzę oraz praktyczne wskazówki, dotyczące świata duchowego, zagrożeń, problemów, w sferze psychicznej, fizycznej i duchowej, modlitwy, sposobów walki chrześcijański... czytaj więcej

XIV Diecezjalne Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Zapraszamy do katedry płockiej na nasze Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Spotkamy się już po raz XIV. W tym roku termin pokrywa się z Nocą Muzeów, dlatego nie będziemy czuwać  do północy, ale za to tym bardziej gorąco zapraszamy do modlitwy z mocą! Niech Duch Święty wypełni katedrę i rozleje się... czytaj więcej

Ośmiu uczniów - misjonarzy ruszyło w świat

Bierzmowanie dorosłych w katedrze płockiej 29 kwietnia. Wyczekiwany dzień, radość, wzruszenie. Ośmiu uczniów - misjonarzy ruszyło w świat! czytaj więcej

więcej aktualności

Rekolekcje dla kobiet

19-21 lip 2024, Dom rekolekcyjny Niepokalanów

czytaj więcej

Kurs Wspólnota WSD Kalisz

Termin 12-14 lip. 24 

Prowadzi SNE DP pw. św. Łukasza Ewangelisty

czytaj więcej

Piknik rodzinny

Ciechanów Fara, 9 cze 24

czytaj więcej

Święcenia prezbiteratu

8 cze, g. 11.00, katedra Płock

czytaj więcej

Sympozjum: "Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele katolickim"

Wraz z Wydziałem Teologicznym UKSW i Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji zapraszamy wszystkich do zapisów na sympozjum "Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele katolickim", które odbędzie się 15 maja w Warszawie.

czytaj więcej

Spotkanie robocze Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Zgodnie z ustaleniami spotkanie świeckich członków Rady odbędzie się 9 maja br., o godz. 18.00 w Kurii Diecezjalnej Płockiej. Spotkanie poprowadzi nowa Przewodnicząca:

czytaj więcej

więcej wydarzeń

Media społecznościowe >>

więcej galerii

Warto odwiedzić >>

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść