Sanktuaria

Sanktuarium Milosierdzia Bozego W Plocku

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku

zwane też Betlejem Miłosierdzia Bożego, to miejsce pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego jakie otrzymała św. Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tu 22 lutego 1931 r. św. Faustyna miała wizję Jezusa, który kazał jej namalować obraz “Jezu, ufam Tobie!” i zażądał ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego – “Pragnę, aby ten obraz czczono w kaplicy waszej i na całym świecie” – czytamy w “Dzienniczku”. czytaj więcej

Bazylika Matki Bożej Pocieszenia

Bazylika Matki Bożej Pocieszenia

Bazylika Matki Bożej Pocieszenia

Bazylika Matki Bożej Pocieszenia – inicjatorem budowy klasztoru był pochodzący z Belgii Aleksander z Mallone, biskup płocki w latach 1129-1156. Możliwe, że swój udział w tworzeniu opactwa czerwińskiego miał także książę Bolesław Krzywousty. Świątynię klasztorną wzniesiono jako dwu wieżowy kościół z kamienia w 1 połowie XII w. Została konsekrowana w 1161 r. czytaj więcej

MB W Koziebrodach

MB w Koziebrodach

MB w Koziebrodach

Parafię erygował bp Dobiesław 16 lipca 1376 r. z fundacji braci Jakuba Bolesty z Koziebród, kanonika płockiego i Mikołaja z Kuchar. Obecny, murowany, neobarokowy kościół wybudowano w 1880 r. Słynący łaskami obraz znajduje się w głównym ołtarzu – kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (XVII w.). czytaj więcej

MB W Oborach

MB w Oborach

MB w Oborach

W 1605 r. właściciele wsi Obory – Łukasz i Anna z Galemskich Rudzowscy postanowili wznieść kościół i sprowadzić do Obór zakonników z bydgoskiego konwentu Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Karmelici przywieźli ze sobą łaskami słynącą figurę Matki Bożej Bolesnej. czytaj więcej

MB W Osieku

MB w Osieku

MB w Osieku

Pierwsza wzmianka o „jakimś” cudownym obrazie Najświętszej Maryi Panny pochodzi z 1407 r. Ze względu na niezwykłe wydarzenia i łaski wizerunek nazywano Obrazem Matki Bożej Łaskawej. Obecny obraz Matki Bożej Łaskawej pochodzi zapewne z końca XVI w., widać w nim wpływy czytaj więcej

MB W Popowie

MB w Popowie

MB w Popowie

23 sierpnia 2015 r. w dniu koronacji Obrazu Matki Bożej Popowskiej koronami papieskimi Biskup Płocki ustanowił świątynię w Popowie Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki nadziei. Akt ten został potwierdzony Dekretem z dnia 21 września 2015 r. czytaj więcej

MB W Przasnyszu

MB w Przasnyszu

MB w Przasnyszu

Sanktuarium przasnyskie legitymuje się wszystkimi cechami żywego i dynamicznego ośrodka kultu maryjnego, nawiązującego do bogatej tradycji, związanej z chwałą ziemi mazowieckiej – św. Stanisławem Kostką. Od przeszło 350 lat rozbrzmiewa ten dom Boży pochwalnymi śpiewami ku czci Matki Bożej. czytaj więcej

MB W Sierpcu

MB w Sierpcu

MB w Sierpcu

Kult Matki Bożej, szczególnie tajemnicy jej Wniebowzięcia trwa od objawienia w XV w. Najstarsza wzmianka pochodzi z akt kapituły płockiej z 3 lutego 1484 r., wedle której kapituła wysyła dwóch kanoników celem zbadania znaków i cudów. czytaj więcej

MB W Skępem

MB w Skępem

MB w Skępem

Fundacja klasztoru i kościoła oo. Bernardynów w Skępem była związana z objawieniami Matki Bożej w 1495 r. Były to prywatne objawienia Matki Bożej, przy drodze prowadzącej ze Skępego do Lipna. Szczególnym kultem otaczana jest Figura Matki Boskiej Skępskiej – Pani Mazowsza i Kujaw. czytaj więcej

MB W Smardzewie

MB w Smardzewie

MB w Smardzewie

15 sierpnia 2011 r., w 300-lecie oddania Diecezji Płockiej pod opiekę Matki Bożej Smardzewskiej, Biskup Płocki ogłosił smardzewską świątynię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. 15 sierpnia 2019 r. odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej. Aktu tego dokonał abp Józef Michalik. czytaj więcej

MB W Żurominie

MB w Żurominie

MB w Żurominie

Dzieje Żuromina od początku XVIII w. związane są z kultem MB Żuromińskiej. Objawienie miało miejsce w czasie wojny północnej. Żył wówczas pobożny rolnik Bloch, który za udzielenie gościny żołnierzowi otrzymał, jako wyraz wdzięczności, obraz przedstawiający Maryję. czytaj więcej

Św. Stanisława Kostki W Rostkowie

Św. Stanisława Kostki w Rostkowie

Św. Stanisława Kostki w Rostkowie

Miejsce rodzinne św. Stanisława Kostki. Doniosłym wydarzeniem była diecezjalna uroczystość 450. rocznicy narodzin dla nieba św. Stanisława, która odbyła się 19 sierpnia 2018 r. – przewodniczył jej J.  czytaj więcej

Św. Antoniego W Ratowie

Św. Antoniego w Ratowie

Św. Antoniego w Ratowie

Monumentalną budowlą, górującą nad całą wsią i okolicą Ratowa jest kościół i klasztor pobernardyński, którego historia sięga końca XVI w. W nim znajduje się otoczony domysłami i legendami obraz św. Antoniego Padewskiego, którego pochodzenia źródła historyczne nie podają. czytaj więcej

Św. Rocha W Sadykrzu

Św. Rocha w Sadykrzu

Św. Rocha w Sadykrzu

Kościół filialny w Sadykrzu w parafii Obryte k. Pułtuska stał się diecezjalnym sanktuarium. W dekrecie sygnowanym 21 września 2020 r., a teraz, 19 października, ogłoszonym w Kurii Diecezjalnej Płockiej, bp Piotr Libera napisał m.in. “Do św. Rocha w Sadykrzu od niepamiętnych czasów nieprzerwanie przybywają pielgrzymi, prosząc Boga za wstawiennictwem świętego Patrona o zdrowie dla siebie i swoich bliskich. Ta decyzja biskupa płockiego jest wyraźnym wskazaniem, aby wierni w czasie pandemii uciekali się pod opiekę św. Rocha, wyznawcy i pielgrzyma, wielokrotnie w historii przyzywanego jako orędownika w trudnych sytuacjach zarazy i moru. W ten sposób również niewielki Sadykierz z filialnym kościołem parafii Obryte, na wschodnich krańcach diecezji płockiej, staje się ważnym punktem duchowego czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść