Wydarzenia / Zapisy

Katecheta świadkiem nowego życia w Chrystusie

Katecheta świadkiem nowego życia w Chrystusie

III Międzynarodowy Kongres Katechetyczny, pod hasłem "Katecheta świadkiem nowego życia w Chrystusie" w Watykanie. Aula Pawła VI, Vatican City, Wrzesień, 8-10, 2022

Zapisy: www-pcpne-va czytaj więcej

"Kobieta Błogosławiona" - zakończenie drugiego roku z kobietami i dla kobiet.. Zapraszamy

"Kobieta Błogosławiona" - zakończenie drugiego roku z kobietami i dla kobiet.. Zapraszamy

25 czerwca w Niepokalanowie odbędzie się ostatnie spotkanie z cyklu : Kobieta błogosławieństw".  czytaj więcej

Uczta Miłosierdzia. Rekolekcje dla kobiet

Uczta Miłosierdzia. Rekolekcje dla kobiet

Każda z nas ma w sobie głębię, która przyzywa Głębię - pragnie spełnienia, miłości bezwarunkowej, całkowitej akceptacji, odpoczynku w sercu, szczęścia. Te rekolekcje, to czas spotkania z Miłosierną Miłością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Poznasz narzędzia i nauczysz się strategii walki duchowej oraz życia w pokoju ducha, niezależnie od lęków i problemów. Nauczysz się rozpoznawać głos Boga w swoim wnętrzu i odróżniać go od innych głosów. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść