Bierzmowanie dorosłych ed. I.

Bierzmowanie dorosłych ed. II zapisy

<h3><em>Terminy spotkań - edycja II.</em></h3> <p><em>12 i </em><em>26 </em><em>luty 2024; 4, </em><em>18 i 25 </em><em>mar 2024; 8 i 22 kwi 2024; 6 maj 2024</em></p> czytaj więcej

więcej aktualności

2 sty 2024 r. zakończyła się I. ed. Kursu przygotowującego do przyjęcia sakramentu bierzmowania dla osób dorosłych. Bierzmowanie odbędzie się w dniu 7 stycznia br. o godz. 13.00 w katedrze Płockiej. Szafarzem bierzmowania będzie Ks. Biskup Szymon Stułkowski.

Przygotowanie osób dorosłych do bierzmowania Biskup Płocki powierzył Szkole Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty. Nowa forma prowadzonego kursu spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem uczestników.

Zapisy na kolejną edycję:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexJsv7LGtMfE1VekZWrkcm8IaSKS05VC_AXZO543Pm8kt6Kg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść