Zapraszamy na formację kobiet w sobotę 18 lis.

Zapraszamy na spotkanie formacyjne kobiet w sobotę 18 lis. 2023 r. To drugie spotkanie z cyklu "Ja Jestem", którego tematem będzie: "Podróż przez własne wnętrze". Równolegle odbywają się męskie spotkania ( w sali obok), więc można przyjść z mężem, bratem, tatą, synem...

2. Podróż Przez Własne Wnętrze 18.11.2023 Plakat

Bóg będzie mówił do nas:

 
-Jak czerpać siły z relacji z Bogiem?,
-Jak oddawać Mu swoje życie prawdziwie, nie tylko zewnętrznie?,
-Jakie są oznaki tego, że idziesz z Bogiem?
-Co to oznacza dla twojej rodziny i bliskich, że ty wybierasz Boga?
-Podstawy rozeznawania w codzienności.

Terminy spotkań:

Rok 2023: 21 paź, 18 lis, 16 gru

Rok 2024: 20 sty, 17 lut, 16 mar, 20 kwi,  18 maj, 15 cze

Plan spotkań w Płocku 

9.00 Msza Święta (dla chętnych) - katedra płocka

9.45 - Konferencja - par. pw. św. Józefa
10.30 - Kawa (wspólna z formacją mężczyzn)
11.00 - Warsztat, dzielenie, modlitwa, modlitwa wstawiennicza
12.00 - Podsumowanie, zakończenie

Można przyjść z "drugą połówką" :). Plan taki sam ma formacja mężczyzn, spotkania odbywają się w oddzielnych salach.

Miejsce: Parafia pw. św. Józefa, ul. Górna 1, Płock (wejście jak do kancelarii parafialnej)

Prowadzący:

dr Iwona Zielonka - konferencje, Karina Waśniewska - warsztat

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść