Zapraszamy do udziału w OSE: Drzwi do sakramentów - 12 sesja online

Zapraszamy do udziału w sesji OSE online. jednym z prelegentów będzie ks. Zbigniew Paweł Maciejewski - proboszcz, Fundacja Nasza Winnica.

 

300564672 5706671269363393 6859004233662312451 N 1

Zapisz się:

https://szkolaewangelizatorow.pl/rekrutacja/

Poznasz, w jaki sposób wykorzystać potencjał związany z przygotowaniem do sakramentów świętych.

Poznasz sprawdzone przez najlepszych w Polsce praktyków sposoby i narzędzia ewangelizacji.

Nauczysz się, jak tworzyć programy ewangelizacyjne dostosowane do twojej parafii.

Program


1. Ewangelizacja w przygotowaniu do sakramentu chrztu
Godzina
08.30-10.00
Warsztat
Jak wykorzystać potencjał ewangelizacyjny w przygotowaniu rodziców do sakramentu chrztu swoich dzieci?

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Proboszcz, Fundacja Nasza Winnica, Winnica (diec. płocka)

2. Ewangelizacja w przygotowaniu do sakramentu I Komunii Świętej
Godzina
10.15-11.45
Warsztat
Jak wykorzystać potencjał ewangelizacyjny w przygotowaniu dzieci i ich rodziców do sakramentu I Komunii Świętej?

Michał Jeleń
Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna ABBA, Warszawa

3. Ewangelizacja w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania
Godzina
12.00-13.30
Warsztat
Jak wykorzystać potencjał ewangelizacyjny w przygotowaniu młodzieży i dorosłych do sakramentu bierzmowania

Aneta Golba
Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Przyjaciele Oblubieńca, Biłgoraj

4. Ewangelizacja w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa
Godzina
13.45-15.15
Warsztat
Jak wykorzystać potencjał ewangelizacyjny w przygotowaniu kandydatów do sakramentu małżeństwa?

ks. Artur Sepioło
Referat ds. Nowej Ewangelizacji, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Gliwice

5. Dyskusja, podsumowanie, wnioski
Godzina
15.15-16.15
Panel dyskusyjny
Jak wykorzystać przygotowanie do sakramentów, aby ewangelizować?
Narzędzia do ewangelizacji parafii podczas przygotowywania do sakramentów: Alpha, kursy Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja, Seminarium Odnowy Wiary i inne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść