Trzy dni po rekolekcjach Pt. Prorokinie w Roli głównej… Ale czy na pewno po rekolekcjach?

Myślę, że to dopiero początek do zmiany… Pisząc to mam w głowie cytat św. Matki Teresy z Kalkuty „Świętość nie jest luksusem dla nielicznych, ale, obowiązkiem dla mnie i dla Ciebie”.

Słowa jednej z prorokiń, która stała się, moja ulubiona z chęcią poznania bliżej utkwiły mi mocno w sercu „By taką misję podjąć, trzeba iść, jakby się widziało Boga, którego można zobaczyć tylko sercem.”.

9Y3A4011 2

Świadectwo:

SARA-pierwsza prorokini, która uwierzyła, uwierzyła przed Abrahamem. Już na samym początku Sara i jej relacją Bogiem pokazały nam, aby wyjść na spotkanie z Nim. Czy jesteś Gotowa na Zmiany? Jaką drogę wybierasz? Idąc dalej poznajmy.

 REBEKĘ-ta która wzięła sprawy w swoje ręce, patrząc na Rebekę mocno zatrzymałam się nad słowami, które usłyszałam od Iwonki na konferencji „Często Bóg działa, tak że dla nas jest to niezrozumiałe to Bóg nas wybiera do realizowania Bożego Planu”.

 Z kolei, patrząc na kolejne prorokinie LEE I RACHELE – siostry które na pierwszy rzut oka można by przedstawić nieszczęśliwa i szczęśliwa, poznając bliżej widzimy jak razem dokonują Wypełnienia woli Bożej obie są umiłowanymi Córkami Boga.

„DO MISJI JESTEŚMY WEZWANI „.

MIRIAM – ta która wybawiła od śmierci dla mnie osobiście najsilniejsza prorokini, a zarazem najtrudniejszą drogę było mi dane z nią przejść… Ta która pokazywała nam jak wyjść z grobu śmierci do życia! Chwaląca Pana Tańcem!

Przez kolejne Spotkania poznawałyśmy Deborę, Annę, Abigail, Esterę, Chuldę… Każda z nich nie była przypadkiem, ale WOLĄ BOŻĄ.

 Dostałyśmy Zaproszenie nie do odkrywania kobiet, ale do odkrywania swojej tożsamości. Każda z nas jest powołana do tego, aby być prorokinią XXI wieku. 

Mocno w sercu mam słowa DZIĘKUJĘ w szczególny sposób Bogu za dar możliwości uczestnictwa w Rekolekcjach, choć nie było łatwo i przeszkody się pojawiały…

Dziękuję za dar życia i powołania Iwonki. Dziękuję naszej Kochanej Iwonce i całej ekipie rekolekcyjnej, dzięki którym mieliśmy okazję bliżej poznać piękne prorokinie. Dziękuję za dar towarzyszenia i głoszone nam  słowo o. Wiesława. Za ich włożony wysiłek, serce oraz modlitwę w przygotowanie rekolekcji.

Zakończę Słowami, które każda z nas dostała, a czytając je uśmiecham się mimowolnie „DO MISJI JESTEŚMY WEZWANE MUSIMY JĄ ODKRYĆ I WYBRAĆ. […]KOBIETA BOGA WIE, ŻE WSZYSTKO MA W BOGU I CAŁA DO NIEGO NALEŻY… „.

 Wierzę, że w sercu każdej uczestniczki Bóg razem z Maryja dokonał zmian otwarcia, uwolnienia, uzdrowienia na tyle, ile widział, że jesteśmy gotowe teraz oczyszczone w naszych miejscach zamieszkania, pracy Pan posyła swojej prorokinie z Misją.

Z darem modlitwy

Karina, Racibórz

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść