Spotkanie odpowiedzialnych za dzieło nowej ewangelizacji w diecezjach

Na Jasnej Górze odbyło się spotkanie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji z odpowiedzialnymi za dzieło nowej ewangelizacji w diecezjach. Wizję Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, który powołał jego nowy przewodniczący bp Artur Ważny. Odpowiedzialni za dzieło nowej ewangelizacji w grupach szukali odpowiedzi na pytania, co Duch Święty mówi do Kościoła i przed jakimi wyzwaniami aktualnie staje.

Zespolne Jasnagora 240520225

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                  1 Kor 9,16 b

Kościół jest w permanentnym stanie misji (Evangelii gaudium)

Podsumowując spotkanie na Jasnej Górze bp Artur Ważny zaznaczył, że jego głównym motywem było czytanie sytuacji Kościoła. Zwrócił uwagę, że formy niektórych działań się wyczerpują, pewne narzędzia są nieadekwatne do czasów, w których żyjemy. – Wiele ze starych rzeczywistości ewangelizacyjnych wymaga odkrycia ich na nowo, aby były czynnikiem dynamizującym życie Kościoła – podkreślał biskup.

Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji stwierdził, że nie ma czasu na działanie w pojedynkę, bo Kościół jest wspólnotą i każdy ma w Nim swoją rolę do spełnienia. – Chodzi o współpracę, jednoczenie sił, doceniania się, wspieranie i wzajemne pomaganie – mówił bp Artur Ważny.

W czasie spotkania wybrzmiała też troska o formację kapłanów. – Jeśli nie zmienimy mentalności, to będziemy odpowiedzialni za to, co negatywnego może dziać się w Kościele, bo w wielu sytuacjach świeccy poszli do przodu w rozumieniu Kościoła, a my – księża tkwimy w schematach, które nie są złe, ale nie są już wystarczające na obecne czasy.

Biskup zwrócił także uwagę na ubywającą liczbę wiernych.

Zaznaczył, że to powinno niepokoić, ale równocześnie nie może być głównym motywem ewangelizacji, bo nim powinien być zachwyt Panem Bogiem i proponowanie innym życia z Nim. 

Zespół dostrzega potrzebę pracy nad zmianą mentalności w kierunku budowania kultury nowej ewangelizacji. W niektórych obszarach ten proces będzie kontynuowany, w innych inicjowany. Zespół aktualnie pracuje nad formą Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów; przygotowuje kolejny kongres nowej ewangelizacji, który ma dać konkretne narzędzia w danej dziedzinie życia Kościoła, by służyły ewangelizacji w diecezjach i parafiach. Powstaje nowa strona internetowa Zespołu, a sekcja ds. teologicznych opiniuje różne projekty i pomysły, a także zjawiska w obrębie nowej ewangelizacji, które mogą budzić czyjeś zaniepokojenie. W celu diagnozowania sytuacji, a także wypracowywania modeli dalszej pracy będą organizowane sympozja i konferencje. – Namysł teologiczny jest bardzo istotny, żeby w nowej ewangelizacji nie być posądzanym o źle rozumianą charyzmatyczność, emocjonalność i irracjonalność; ale żeby dać wsparcie racjonalne i argumenty teologiczne – zaznaczył bp Artur Ważny. 

Spotkanie zakończyło się wspólną Eucharystią w kaplicy Matki Bożej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść