Spotkanie kobiet "Świętość w Zwyczajności": Moje niepowtarzalne miejsce

Już 103 godzinne nagrania, dostępne na kanale TV Niepokalanów. Transmisje na żywo, dostępne Formacja kobiet odbywa się 1x w miesiącu. 

W programie konferencja, warsztat, msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, kawa (wspólna z formacją mężczyzn), dzielenie, modlitwa wspólna, wstawiennicza. Praca własna według konspektu na kolejny miesiąc.

437570941 1027994005604600 8559610327030678438 N
Nadawane na żywo 20 kwi 2024 #TvNiepokalanów #Niepokalanów

20.04 g.9:45 7. S. Formacyjne Kobiet „Świętość w Zwyczajności”. Seria 3: „Ja jestem” | Konferencja: dr Iwona Zielonka : „Moje niepowtarzalne miejsce” | Sala Domu Rekolekcyjnego św. Teresy od Dzieciątka Jezus Transmisja początkowa Program: 9:45 – Konferencja: „ Pokusa popularności”, dr Iwona Zielonka – transmisja online 11:00 – Msza Święta – Bazylika 12:00 – Kawa 12:30 – Warsztat, dzielenie, modlitwa Więcej informacji:   / swietoscwzwyczajnosci  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść