Rusza II edycja Kursu do bierzmowania dla dorosłych

Jeśli z różnych powodów nie zostałeś jeszcze bierzmowany, a chcesz przyjąć sakrament bierzmowania, ten kurs jest dla Ciebie. Chcemy Ci pomóc dobrze się do niego przygotować. Projekt tego kursu został zatwierdzony przez Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego a realizację powierzono Szkole Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty. 

Prezentacja1

Terminy spotkań - edycja II.

12 i 26 luty 2024; 4, 18 i 25 mar 2024; 8 i 22 kwi 2024; 6 maj 2024

Program

18.30 - 19.00 Kawiarenka, rozmowy
19.00 - 19.15 Modlitwa

19.15 - 19.45 Konferencja

19.45 - 20.15 Dynamika
Zakończenie spotkania (ok. 20.30)

 

Zapraszamy na cykl spotkań, które przygotowują do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W swobodnej atmosferze będziemy poznawać Ducha Świętego, którego znamię otrzymamy z rąk księdza biskupa podczas uroczystej Mszy świętej. 

ZAPISY: Kurs do bierzmowania ed. II

Więcej: https://nowaewangelizacja.com.pl/nasza-aktywnosc/bierzmowanie-doroslych/
Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem i masz więcej pytań prosimy o kontakt:
e-mail: biuro.sne.dp@gmail.com , tel. 502215386

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w kursie należy przynieść na pierwsze spotkanie:i

1. Zgodę lub skierowanie proboszcza z Twojej macierzystej parafii do odbycia kursu i bierzmowanie poza parafią. Bierzmowanie odbywa się w płockiej katedrze z rąk Bp. Szymona Stułkowskiego. Ponieważ kurs jest przedsięwzięciem diecezjalnym, księża w obrębie diecezji płockiej zaznajomieni są z projektem kursu bierzmowania dla dorosłych

2. Świadectwo chrztu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść