Kurs Paweł

Jak przekazać innym Dobrą Nowinę o Jezusie? Jak mówić o Bogu swoim najbliższym, rodzinie, przyjaciołom, kolegom w pracy, w szkole? Jak dotrzeć do współczesnego człowieka, tak często zagubionego w świecie? Dla wszystkich, którzy spotkali Zmartwychwstałego Jezusa i „nie mogą nie mówić o tym, co widzieli i słyszeli” (por. Dz.4,20) jest przeznaczony właśnie ten kurs.

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia i uczestniczą w stałej formacji we wspólnocie.

Okładka Paweł 1

Lokalizacja

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Doroty
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary

Lokalizacja domu: https://goo.gl/maps/uBokJE56pHf2Fpre6

 

Reżim sanitarny

Kurs zostanie przeprowadzony z zachowaniem reżimów sanitarnych obowiązujących w terminie wydarzenia. Zapisując się na kurs, decydujesz się na przestrzeganie wytycznych sanitarnych Ministerstwa Zdrowia.

 

Na kurs zabierz ze sobą

• Pismo Święte w wersji DRUKOWANEJ,
• notatnik,
• kubek do gorących napojów,
• ręcznik (pościel zapewnia ośrodek)
• leki (jeżeli zażywasz),
• dobry humor

 

Informacje dodatkowe

Kurs trwa od godziny 17:00 w piątek 1 lipca do ok. 13:00 w poniedziałek 11 lipca. Zapewniamy nocleg i pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).

Zapisy: 

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Ym6-Fo-OxCxTyA3xc1nC_yjr2NGV4x0PD0kGhjqcX3vtuA/viewform

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść