Kurs Nowe Życie w Bostonie

W dniach 25-27.08.2023 r. w LaSalette Retreat Center k. Bostonu  odbył się kurs Nowe Życie, poprowadzony przez ekipę ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty oraz Wspólnoty Maranatha w Bostonie i Metanoia w Worcester, przy parafiach pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Afg (1)

Cieszymy się, że możemy pomóc Polonii w USA utworzyć nową Szkołę Ewangelizacji "Metanoia" Boston. Równolegle tworzy się Szkoła Ewangelizacji w Worcester, która chce trafić do środowisk amerykańskich, w j. angielskim.

To spore wyzwanie i dużo pracy, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy współpracować z naszymi Rodakami. Pracujemy w trzech ekipach, które tworzą wspaniali, pełni zapału ludzie. Jest też dużo radości, zaangażowania i wspaniałej współpracy.

Przed nami jeszcze Kurs Emaus k. Bostonu i Kurs Jan k. Nowego Jorku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść