Kto szybciej zmieni zdanie w sporze o aborcję i dlaczego?

18 kwietnia w Auli domu parafialnego "Katolik" w Ciechanowie, odbyło się szkolenie nt. "Człowiek jako podmiot prawa – argumenty prawne w sporze ze zwolennikami aborcji”. 25 osób z Płocka, Ciechanowa i Płońska uczestniczyło w wykładzie i warsztatach, które poprowadził radca prawny Marek Stopczyński.

 

Zdjęcie Whatsapp 2023 04 19 O 12.57.45

Uczestniczy poznali zapisy w prawie polskim, dotyczącym ochrony życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, m.in. zapisy dotyczące prawa spadkowego oraz argumenty logiczne i filozoficzne w sporze ze zwolennikami aborcji. Zajęcia profesjonalne i wciągające, odbywały się w formie debaty. "Wspaniały wykład, dostarczył wiele argumentów do obrony życia poczętego od pierwszej chwili istnienia dziecka" dzieliła się Anna.

Dla wielu z nas zaskoczeniem było to, że nie tylko podstawy teologiczne, ale prawne, uznają w Polsce, że człowiek ma osobowość prawną od poczęcia...

https://poradyprawnestopczynski.pl/

Na zakończenie odbyła się modlitwa o ochronę życia dzieci w łonach matek, którą poprowadziła dr iwona Zielonka, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji i Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej, jako organizator spotkania, a błogosławieństwa udzielił ks. dziekan Zbigniew Adamkowski, który także uczestniczył w szkoleniu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść