Kolejne rekolekcje dla kobiet za nami

W miniony weekend, na zaproszenie ks. Piotra Mazurka, proboszcza parafii pw. św. Rity w to Kostrzyniu n. Odrą, odbyły się Rekolekcje wyjścia dla kobiet. Zebrało się 25 kobiet, z których większość uczestniczyła przez ostatni rok w formacji "świętość w zwyczajności". T

387779679 900652005005468 6410562524187851703 N

To były pełne Mocy Bożej, Miłości i radości rekolekcje.  Uczestniczyły w nich kobiety z pasją z Kostrzynia i okolić, a także ze Szczecina i Warszawy. Wspaniali duszpasterze stworzyli przestrzeń spotkań dla kobiet i mężczyzn. Towarzyszą im w rozwoju, tworząc piękna parafialną wspólnotę. Matki z wielodzietnych rodzin znajdują czas na własną formację i oddziałują przez to na inne rodziny, pokazując piękno życia z Bogiem we wspólnocie Kościoła. Działo się, a to dopiero początek! Przed nami kolejny rok formacji i możliwość spotkania, dzielenia się doświadczeniem i wyzwaniami dnia codziennego kobiet z naszej diecezji oraz różnych regionów kraju i zagranicy.

Dziękuję, że odpowiadacie na zaproszenie Boga!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść