Jak skutecznie ewangelizować oraz docierać z Ewangelią

Jak skutecznie ewangelizować oraz docierać z Ewangelią do osób zniechęconych i zranionych przez Kościół – to jedno z pytań, jakie zadawali sobie uczestnicy spotkania SESA Rejonu Centralnego, które odbyło się w Bydgoszczy.

319156714 186916070594911 8109450208439817193 N
...bo my nie możemy nie głosić!

W spotkaniu uczestniczyli odpowiedzialni za wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej z Płocka i Raciąża

SESA, czyli Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja, jest ogółem podobnych miejsc na świecie, które mają wspólną wizję, metodologię i program formacyjny. – Chcemy rozmawiać o Panu Jezusie, dzielić się doświadczeniem wiary. Rozmawiać o metodach, sposobach, o tym, jak przetrwać w trudnym świecie. Jak odnowić w sobie siły duchowe, by rzeczywiście iść i głosić Ewangelię – mówi Marek Dłuski.

Przedstawiciel Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej dodał, że przesłanie wypływające ze słowa Bożego jest niezniszczalne i nieprzemijające. Należy jednak poszukiwać skutecznych metod docierania z nim zwłaszcza do żyjących poza Kościołem. – Ewangelizacja polega na łowieniu ludzi wędką, nie siecią. Łowieniu ze wzburzonego morza, pełnego zakrętów, niepewności. Ludzi, których po prostu trzeba uratować – dodał dyrektor SNE Diecezji Bydgoskiej ks. dr Janusz Tomczak.

W programie zaplanowano Mszę św., spotkania w grupach i wystąpienia. – Nie ma innej drogi, jak wyjście z Ewangelią poza mury kościołów. Obecny czas, nacechowany trudami, przygnębieniem, jest dobrym momentem, by rozpalać nadzieję i miłość, jaką niesie Jezus. On jest odpowiedzią na lęki. Dlatego, że jest blisko, jest miłością – dodała Jolanta Zatorska wicedyrektor SNE Diecezji Toruńskiej.

Na czym według niej polega skuteczne ewangelizowanie? – Na dawaniu świadectwa życiem według Ewangelii. Pokazywaniu, kim jest Jezus w codzienności. To nasze zobowiązanie wynikające z chrztu świętego – dodała Jolanta Zatorska, odpowiedzialna za Rejon Centralny szkół św. Andrzeja.

W Polsce działa obecnie sześćdziesiąt takich miejsc. – By być bliżej siebie, istnieje tzw. rejonizacja. Nasz rejon to siedem szkół. Chcemy szukać umocnienia, nowych rozwiązań, wizji na przyszłość i podejmować wspólne działania w ewangelizacji – powiedziała. 

Miejscem spotkania (10 grudnia) było Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Bydgoszczy. – Świadectwo wspólnoty jest dzisiaj bardzo potrzebne – dodał bp Krzysztof Włodarczyk, dziękując obecnym za zaangażowanie w działalność ewangelizacyjną. Przywołał zarazem postać Eliasza, który – jak zauważył – głosi słowo, jak ogień. – Słowo, które zapala innych. Tych, którzy mają zatwardziałe serca na miłość Bożą. To prorok, który ma odwagę upomnieć, nie boi się, idzie do każdego – powiedział bp, zachęcając do jego naśladowania.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

http://diecezja.bydgoszcz.pl/

bp Krzysztof Zadarko

Skierował słowo do Ewangelizatorów i podzielił się swoim świadectwem

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść