Ewangelizacja w płockiej "Stanisławówce"

Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej we współpracy z Parafią Księży Salezjanów w Płocku, organizuje  Rekolekcje Ewangelizacyjne „Wystarczy Ci mojej łaski”. Rekolekcje będą odbywały się w trzy kolejne środy, w godzinach wieczornych. Początek - 9 listopada, g. 18.00- msza święta. Zakończenie około 20.30. Kolejne dni to 19 i 23 listopada. Rekolekcje poprowadzi diecezjalna ekipa osób świeckich wraz z ks. Marianem Chaleckim SDB.

312890577 3997783387113950 5225078326168935354 N
...dany mi został oścień3 dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował - żebym się nie unosił pychą. 8 Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, 9 lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa (2 Kor 12,7-9)

W programie konferencje i świadectwa głoszone przez świeckich misjonarzy, modlitwa uwielbienia, o uzdrowienie i uwolnienie, prezentacje i mini-dramy oraz czas na słuchanie Boga i decyzje. Chcemy odkrywać i odnawiać swoją relację z Bogiem Ojcem, z Jezusem i z Duchem Świętym oraz Kościołem. Zapraszamy do udziału tych, którzy są w Kościele i tych, którzy mają "problem" z Bogiem, z Kościołem, z samym sobą, z innymi, którzy szukają sensu życia, zmęczonych, zalęknionych, szczęśliwych, zaangażowanych, spełnionych - po prostu każdego: młodzież i dorosłych, małżonków i singli. Tych daleko i tych blisko...

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść