Bp Szymon Stułkowski - zaproszenie - bierzmowanie dorosłych

Propozycja dla osób dorosłych, które chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania.

 • II edycja przygotowania rusza 12 lutego 2024 r.

417112497 379999584685431 3386881949367250235 N (1)

Program

18.30 - 19.00 Kawiarenka, rozmowy
19.00 - 19.15 Modlitwa

19.15 - 19.45 Konferencja

19.45 - 20.15 Dynamika
Zakończenie spotkania (ok. 20.30)

 

Aby wziąć udział w kursie potrzebna jest zgoda lub skierowanie proboszcza z Twojej macierzystej parafii do odbycia kursu.

Ponieważ kurs jest przedsięwzięciem diecezjalnym, księża w obrębie diecezji płockiej zaznajomieni są z projektem kursu bierzmowania dla dorosłych.

Należy zapisać się na kurs przy użyciu formularza: Kurs do bierzmowania ed. II

Dowiedz się więcej na https://nowaewangelizacja.com.pl/nasza-aktywnosc/bierzmowanie-doroslych/

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść