Bp Stułkowski do dziennikarzy: potrzebujemy doświadczenia ludzi świeckich

Dzięki świeckim możemy skuteczniej budować królestwo Boże, potrzebujemy ich doświadczenia – powiedział bp Szymon Stułkowski podczas konferencji prasowej w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. Było to jego pierwsze spotkanie z przedstawicielami środków społecznego przekazu z Płocka i diecezji płockiej. Zakończyło się zaproszeniem na ingres do bazyliki katedralnej w sobotę 26 listopada.

362003377F0f0778a4b89497da0fb1a3
Bp Szymon Stułkowski, biskup płocki od 31 października najpierw opowiedział o sobie, a potem odpowiadał na pytania dziennikarzy.- Lubię podkreślać datę swojego chrztu bo to jest dla chrześcijanina najważniejsze wydarzenie, które przeżyliśmy jako niemowlęta, Zostałem ochrzczony 5 marca 1961 roku w kościele Podwyższenia Krzyża w Cerekwicy – relacjonował nowy biskup płocki.Przyznał, że wychował się w domu, w którym „50 procent rodziców wierzyło w Pana Boga”. Mimo to udało się przekazać wiarę czworgu dzieci, a on został księdzem i biskupem: - Czasem, gdy żony i matki narzekały, że mąż nie wierzy, to mówiłem im, że mają okazję spotkać księdza, który wyszedł z takiej rodziny, więc im też przekazanie wiary może się udać. Moje doświadczenie z domu rodzinnego pomaga w kontaktach z ludźmi, którzy mają dystans do Kościoła, do wiary. W takim domu się wychowałem, więc to też jakiś jest dar, który niosę w swoim kapłaństwie – zaznaczył bp Stułkowski.Opowiedział też o studiach w Wiedniu (w latach 1994-2000) i pracy w tamtejszej parafii św. Antoniego z Padwy, położonej w dość niebezpiecznej dzielnicy. W parafii tej kwitła jednak pomoc charytatywna, wiele osób przekazywało niepotrzebne rzeczy, a potem z uzyskanych środków udawało się na przykład przeznaczać zarobione pieniądze na projekty dla ubogich czy zbudować przedszkole w Rumunii.- Było tam dużo dzieci, które nieraz rzucały kamieniami do kościoła i pytały, czemu im zbudowaliśmy kościół na placu zabaw. Mówiłem wtedy: - Ten kościół stoi tu 100 lat, a ty masz 10 lat. Takie były wtedy tam realia, na razie tego tutaj nie mamy - stwierdził bp Stułkowski.  
Podzielił się też refleksją o kulcie św. s. Faustyny Kowalskiej, która w Płocku miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego 22 lutego 1931 roku; w mieście rozbudowuje się właśnie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Przyznał, że pamięta czasy, kiedy obrazy Jezusa Miłosiernego były wynoszone ze świątyń. On sam mieszkał niedaleko Kiekrza, gdzie s. Faustyna też przebywała przez jakiś czas. Będąc dzieckiem czytał fragmenty „Dzienniczka” i martwił się, że Faustyna „była męczona przez inne siostry, ale znosiła to w pokorze i posłuszeństwie”: Ja tak żyję od Faustyny do Faustyny – konkludował bp Stułkowski.
Zapytany o rolę osób świeckich w ewangelizacji i duszpasterstwie, zaakcentował, że „wszyscy na mocy zjednoczenia z Chrystusem w chrzcie św. mają obowiązek i misję dzielić się skarbem, który otrzymali, niezależnie jaką drogę życia i wiary wybiorą: osoby świeckiej, konsekrowanej, księdza czy biskupa.- To jest nasza wspólna misja, choć z inną odpowiedzialnością. Uczyłem tego przyszłych kapłanów, żeby zapalać do tego też świeckich, by zrozumieć, że to jest nasza wspólna misja, wspólna sprawa – podkreślił biskup.Hierarcha zaznaczył, że świeccy mają coś, czego księża nie mają: chodzi o doświadczenie wiary przeżywane w rodzinie, miejscu pracy, życiu społecznym; „żeby duszpasterstwo było skuteczne, potrzeba pomocy świeckich”.Bp Szymon Stułkowski podał też przykład swojego dziadka, który zabiegał o powstanie w parafii kostnicy, kaplicy przedpogrzebowej. Ludzie mieszkali ubogo, w jednym domu żyły po trzy pokolenia, a do pogrzebu zwłoki musieli trzymać w domu. Potem podczas pogrzebu ciało nieraz nie mieściło się w trumnie. Proboszcz jednak nie chciał się zgodzić na budowę kostnicy. Dlaczego? Bo nikt tej trumny nie przyniósł proboszczowi na plebanię, nie położył na wycieraczce - „dziadek miał doświadczenie, którego nie miał proboszcz”: - Tego doświadczenia potrzebujemy!
To wy świeccy możecie nam je dać, żeby skuteczniejsze było budowanie królestwa Bożego – zaakcentował biskup płocki.Bp Szymon Stułkowski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, został 22 października mianowany przez papieża Franciszka biskupem płockim. 31 października objął kanonicznie diecezję płocką. Zastąpił bp. Wiesława Śmigla z Torunia, administratora apostolskiego diecezji płockiej, który pełnił ten urząd od 4 czerwca, kiedy to dotychczasowy biskup płocki Piotr Libera z powodów zdrowotnych przeszedł na emeryturę.
eg / Płock
Tekst za KAI, 24.11.2022

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść