Bp Stułkowski: decyzję papieża rozumiem jako kontynuację misji

Decyzję Ojca Świętego przyjmuję i rozumiem jako kontynuację tej misji, którą Pan Bóg mi wyznaczył, i którą przy święceniach kapłańskich związałem ze słowami proroka Jeremiasza: „Pójdziesz dokądkolwiek cię poślę i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę” – powiedział bp Szymon Stułkowski po ogłoszeniu nominacji na nowego biskupa w Płocku.

foto:Dobre Media Nowej Ewangelizacji

Pobrane

Decyzja papieża Franciszka została podana do wiadomości 22 października. W Poznaniu, w obecności biskupa nominata, odczytał ją abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.„Wszystkie plany, które miałem na swoje kapłaństwo Pan Bóg przekreślił i poprowadził swoją ścieżką. Początki mojego posługiwania jako biskupa związane są z peregrynacją ikony nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej w 2019 r., teraz idę do diecezji, gdzie katedra poświęcona jest Matce Bożej. Ufam, że Maryja mnie prowadzi, że idzie ze mną, że czuwa też nad tym, co będę realizował, że będzie wypraszała mi potrzebne łaski” – mówi KAI bp Stułkowski.Biskup płocki podkreśla, że przez wiele lat współpracował z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, najpierw jako kapłan i sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP, a potem jako biskup pomocniczy. „Przez ponad trzy lata mogłem współpracować z abp. Stanisławem Gądeckim jako jego biskup pomocniczy, dostałem dobrą szkołę, ufam, że to się przyda w realizacji tej misji, którą podejmuję w diecezji płockiej” – zaznacza bp Stułkowski.Zapewnia też o modlitwie za nową diecezję. „Modlę się za ludzi, którzy tam mieszkają, za biskupów, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich, cieszę się z tego, że będziemy razem budować Królestwo Boże.

Będę musiał na początku uczyć się tej diecezji, tych ludzi, ale ufam, że to wszystko jest w rękach dobrego Boga. Z Wielkopolski przenoszę się na Mazowsze, znad Warty nad Wisłę, jest jakaś zmiana, ale wszędzie jest ten sam Chrystus, jest Kościół, jest Maryja, ufam, że to, co się rozpoczyna będzie służyło chwale Bożej. Bardzo proszę też o modlitwę w mojej intencji, jest ona potrzebna, abym podołał tym wszystkim wyzwaniom, które stają przede mną” – mówi bp Stułkowski.Abp Stanisław Gądecki w rozmowie z KAI zapewnia, że bp Stułkowski był doskonałym organizatorem, i że radość z nominacji miesza się ze smutkiem. „Ksiądz biskup był bardzo dzielnym i gorliwym współpracownikiem, mając niespożyte siły. Ma ogromną łatwość dotarcia do świeckich, nie podejmuje na próżno działań, ale myśli od razu perspektywicznie tworząc właściwe struktury” – podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.W mediach społecznościowych informacja została opatrzona licznymi komentarzami. „Szkoda Biskupa Szymona, ale jak jest napisane: Kto inny Cię przepasze i poprowadzi tam gdzie nie chcesz”. „Piękna informacja dla diecezji płockiej, ale przykra dla wiernych naszej archidiecezji”. „Ogromną strata dla archidiecezji poznańskiej. Będzie nam, wiernym brakować bp. Szymona”. „Wielka szkoda dla Poznania i błogosławieństwo dla Płocka”. „Wielka strata biskupa, który nie stwarza żadnego dystansu” – to tylko niektóre z komentarzy.ms / Poznań
Katolicka Agencja Informacyjna/ 22 października 2022

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść