Aktualności

Uczta Miłosierdzia - zakończyły się rekolekcje formacji kobiet

Uczta Miłosierdzia - zakończyły się rekolekcje formacji kobiet

Ponad 80 kobiet z całej Polski, ze Słowacji i Niemiec uczestniczyły w rekolekcjach kończących rok formacji kobiet. Tym samym zakończył się drugi rok formacji kobiet Świętość w zwyczajności, prowadzonej przez dr Iwonę Zielonkę czytaj więcej

Fundacji Porta Fidei: nowi odpowiedzialni

Fundacji Porta Fidei: nowi odpowiedzialni

Fundacja Porta Fidei Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji ma nowych odpowiedzialnych. Prezesem Fundacji została dr Iwona Zielonka. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Ks. Bp Artur Ważny, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. czytaj więcej

"Paweł"

"Paweł"

Jak przekazać innym Dobrą Nowinę o Jezusie? Jak mówić o Bogu swoim najbliższym, rodzinie, przyjaciołom, kolegom w pracy, w szkole? Jak dotrzeć do współczesnego człowieka, tak często zagubionego w świecie? Dla wszystkich, którzy spotkali Zmartwychwstałego Jezusa i „nie mogą nie mówić o tym, co widzieli i słyszeli” (por. Dz.4,20) jest przeznaczony właśnie ten kurs.

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia i uczestniczą w stałej formacji we wspólnocie.

czytaj więcej

Abp Fisichella o tym, jak będą wyglądały dwa lata przygotowań do Jubileuszu Roku 2025

Abp Fisichella o tym, jak będą wyglądały dwa lata przygotowań do Jubileuszu Roku 2025

Rok 2023 poświęcony lekturze czterech konstytucji Soboru Watykańskiego II, a w roku 2024 intensywna modlitwa i duchowe przygotowania do jak najlepszego przeżycia jubileuszu - tak, na prośbę papieża Franciszka, będą wyglądać dwuletnie przygotowania do Jubileuszu Roku 2025. Zapowiedział to abp Rino Fisichella, któremu Ojciec Święty powierzył koordynowanie jubileuszowych obchodów. czytaj więcej

Podziękowanie za posługę ks. biskupa Piotra Libery w diecezji płockiej

Podziękowanie za posługę ks. biskupa Piotra Libery w diecezji płockiej

W bazylice katedralnej w Płocku w poniedziałek 27 czerwca br. diecezja płocka podziękowała za posługę ks. biskupa Piotra Libery, biskupa płockiego w latach 2007-2022, który w dniu 4 czerwca 2022 r. przeszedł na emeryturę. W czasie wspólnej modlitwy odmówiono akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: - Wspierajcie mojego następcę - zwrócił się do duchowieństwa i wiernych dotychczasowy biskup płocki. czytaj więcej

Bp Libera w Boże Ciało: Eucharystia to sakrament odpowiedzialności za Kościół

Bp Libera w Boże Ciało: Eucharystia to sakrament odpowiedzialności za Kościół

Eucharystia jest sakramentem odpowiedzialności za Kościół, za Chrystusa ukrytego i obecnego wśród nas. Mamy być odpowiedzialni za to, aby miłość nie opuściła naszego Kościoła - powiedział bp Piotr Libera w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Płocku, na zakończenie procesji, która przeszła ulicami Starego Miasta. czytaj więcej

Zakończenie roku formacyjnego ciechanowskiej wspólnoty SNE DP

Zakończenie roku formacyjnego ciechanowskiej wspólnoty SNE DP

Zakończenie roku formacyjnego w Ciechanowie odbyło się z pompa. Nie zabrakło gości: ks. dziekana Zbigniewa Adamkowskiego, ks. Piotra Stasińskiego - opiekuna wspólnoty, sióstr pasjonistek posługujących w Farze i dr Iwony Zielonki, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.   czytaj więcej

Festiwal na schodach

Festiwal na schodach

Festiwal na schodach był przedłużeniem świętowania Bożego Ciała przez koncerty, modlitwę i uwielbienie, a także aktywne spędzenie czasu z rodziną. Na scenie wystąpili m.in. znany raper ks. Kuba Bartczak i Gabi Gąsior z zespołem Holy Noiz. czytaj więcej

Słowo Administratora Apostolskiego

Słowo Administratora Apostolskiego

„Proszę duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji wyboru nowego pasterza oraz we wszystkich potrzebach diecezji” – napisał bp Wiesław Śmigiel, administrator apostolski diecezji płockiej w słowie, które jest dziś czytane w kościołach podczas niedzielnych Mszy św. czytaj więcej

W maju odbyły się rekolekcje kerygmatyczne w trzech parafiach: pw. św. Jakuba w Płocku, w Rogozinie i Słupnie

W maju odbyły się rekolekcje kerygmatyczne w trzech parafiach: pw. św. Jakuba w Płocku, w Rogozinie i Słupnie

Zanurzeni w miłosierdziu spotkaliśmy się z kochającym Bogiem i odnowiliśmy z Nim relację. Był to czas szczególnego działania łaski Bożej. Napełnieni Duchem Świętym uwielbialiśmy Boga we wspólnocie Kościoła, trwając w radości Zmartwychwstania Jezusa. czytaj więcej

Jak jest dziś rodzina?

Jak jest dziś rodzina?

Jak żyć w rodzinie i przetrwać? Czy mamy coś, co nas łączy, czy łatwo wejść w buty drugiej osoby, żeby ją zrozumieć? Co z rodziną pokoleniową? Jakie wzorce dajemy naszym dzieciom,? Jaka jest rola dziadków? Co jest fundamentem jedności w małżeństwie i rodzinie? Czy jemy przy wspólnym stole? czy mamy mieszkanie, czy dom? czytaj więcej

Co Duch Święty mówi do Kościoła?

Co Duch Święty mówi do Kościoła?

Na Jasnej Górze odbyło się spotkanie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji z odpowiedzialnymi za dzieło nowej ewangelizacji w diecezjach. Wizję Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, który powołał jego nowy przewodniczący bp Artur Ważny. Odpowiedzialni za dzieło nowej ewangelizacji w grupach szukali odpowiedzi na pytania, co Duch Święty mówi do Kościoła i przed jakimi wyzwaniami aktualnie staje. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść