Formacja kobiet i mężczyzn : zapraszamy do udziału

Start 21 października
Plan:
10.00 - Msza Święta - Bazylika (Niepokalanów)
10.45 - Modlitwa wspólna (Płock i grupy w terenie :))
11.00 - Konferencja - łączymy się wszyscy On Line (linki wysyłamy po rejestracji)
11.50 - pauza/kawa
12.20 - Spotkanie w grupach: rozmowy, dzielenie, modlitwa wstawiennicza - łączymy się On Line
13.20 - Podsumowanie, modlitwa na zakończenie
13.30 - Zakończenie. Możliwość wyjścia na wspólny obiad

Bóg będzie mówił do nas:
O poszukiwaniu drogi przyjaźni z Jezusem,
Jak czerpać siły z relacji z Bogiem?,
Jak oddawać Mu swoje życie prawdziwie, nie tylko zewnętrznie?,
Jakie są oznaki tego, że idziesz z Bogiem?
Co to oznacza dla twojej rodziny i bliskich, że ty wybierasz Boga?
Jak podejmować Boże decyzje, korzystając z mądrości Ducha Świętego?
Jakie są granice "dobrego egoizmu", a jakie są oznaki, że jesteś dla innych ciężarem?
Jak w praktyce radzić sobie z emocjami, nabierać do nich dystansu?
Podstawy rozeznawania w codzienności.
Prawdziwa radość kontra cierpiętnictwo i umartwienie.
Co to znaczy prawdziwie ufać?
Co to jest prawda?
Dusza - duch i ciało - właściwa ekonomia człowieczeństwa.
Realne zagrożenia duchowe przez język.
Choroby cywilizacyjne duszy.
Głody duchowe przejawiające się w przesyceniu ciała.
Poczucie zaniżania własnej wartości i pułapki z tym związane. Jak ich unikać?
To krótki zarys tematów, które będziemy podejmować.
Zapraszam do zapisów na formację przez formularz - tam znajdziesz szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia do szkoły Kobiet Boga.
UWAGA!
Spotkania będą się odbywać stacjonarnie: w Niepokalanowie, Płocku i miejscach, które zgłosicie. Będziemy łączyć się online - linki podam po przyjęciu zgłoszenia. 
Osoby z zagranicy ze względu na strefy czasowe mogą uczestniczyć w spotkaniach w dogodnej porze.
Terminy: Rok 2023: 21 paź, 18 lis, 16 gru
Rok 2024: 20 sty, 17 lut, 16 mar, 20 kwi, 18 maj, 15 cze

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść