Kurs Wspólnota w WSD w Kaliszu

W dniach od 12 do 14 lipca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu SNE Diecezji Płockiej prowadziła Kurs Wspólnota dla 40 osób. Wraz z SNE Św. Rodziny, która współprganizowała Kurs, uczestnikami byli przedstawicielami wspólnot: Synaj z Kalisza, KWU KochaWiernyUwielbia i Wieczernik z Pleszewa. czytaj więcej

Kurs WSPÓLNOTA

Jeśli chcesz: DOŚWIADCZYĆ tego, czym jest WSPÓLNOTA, UTWIERDZIĆ SIĘ w powołaniu do WSPÓLNOTY i umocnić w podjętej kiedyś decyzji, ZNALEŹĆ odpowiedź na pytanie, jak DZISIAJ skutecznie budować WSPÓLNOTĘ, polecamy kurs WSPÓLNOTA. Najbliższy poprowadzimy w WSD w Kaliszu czytaj więcej

Zakończenie 4. roku formacji "Świętość w zwyczajności"

W sobotę 15.06.24 zakończy się 4. rok formacji kobiet i mężczyzn „Świętość w zwyczajności”, prowadzony w formie online i stacjonarnej. Na kanale You Tube TV Niepokalanów jest dostępnych 110 godzinnych nagrań konferencji i warsztatów, w których wzięło udział 5 tys. uczestników w transmisjach ogólnych i ok. 3 tys. kobiet... czytaj więcej

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w katedrze płockiej

Pełna katedra, Adoracja Najświętszego Sakramentu, śpiewy gregoriańskie po łacinie, pieśni uwielbienia, przejawy obecności Ducha Świętego, przepiękna liturgia, pełne mocy słowa bp. Piotra i ogień w sercach uczestników. To było 14. czuwanie zorganizowane przez SNE Diecezji Płockiej wraz z Wydziałem ds. Nowej Ewangelizacj... czytaj więcej

400 osób na Sympozjum "Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele katolickim"

<p>15 maja Warszawie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się Sympozjum nt.: "Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele katolickim".</p> <p>Dziękujemy Bogu za ten ważny czas poruszenia w Kościele, za licznie zgromadzonych uczestników i prelegentów.</p> czytaj więcej

Rekolekcje dla kobiet: Walka duchowa - zapraszamy!

<p>Zapraszamy na wakacyjne rekolekcje dla kobiet, których tematem będzie walka duchowa. Konferencje w oparciu o Pismo święte i Tradycję.</p> <p>Otrzymasz wiedzę oraz praktyczne wskazówki, dotyczące świata duchowego, zagrożeń, problemów, w sferze psychicznej, fizycznej i duchowej, modlitwy, sposobów walki chrześcijański... czytaj więcej

więcej aktualności

Kurs Wspólnota WSD Kalisz

Termin 12-14 lip. 24 

Prowadzi SNE DP pw. św. Łukasza Ewangelisty

czytaj więcej

Rekolekcje dla kobiet

19-21 lip 2024, Dom rekolekcyjny Niepokalanów

czytaj więcej

Rekolekcje dla wspólnot

Jeśli chcesz: DOŚWIADCZYĆ tego, czym jest WSPÓLNOTA,
UTWIERDZIĆ SIĘ w powołaniu do WSPÓLNOTY i umocnić w podjętej kiedyś decyzji, ZNALEŹĆ odpowiedź na pytanie, jak DZISIAJ skutecznie budować WSPÓLNOTĘ, polecamy kurs WSPÓLNOTA. Najbliższy poprowadzimy w WSD w Kaliszu.

czytaj więcej

Pielgrzymka SESA na Jasna Górę

Pielgrzymka SESA na Jasna Górę - zawierzenie SESA Polska Maryi - Matce Słowa - 31.08.2024

Plan:
10.00 Przywitanie
11.00 Konferencja prof. Aleksander Bańka
12.00 Adoracja eucharystyczna i czas modlitwy osobistej (bazylika)
13.30 Eucharystia i zawierzenie SESA w opiekę Maryi Matki Słowa
(kaplica Matki Bożej) – bp. Andrzej Przybylski + akt zawierzenia

czytaj więcej

IV Europejskie Seminarium Szkół Świętego Andrzeja 2024

IV Seminarium Europejskie SESA
7-10.11.2024 w WSD w Łodzi

czytaj więcej

Piknik rodzinny

Ciechanów Fara, 9 cze 24

czytaj więcej

Święcenia prezbiteratu

8 cze, g. 11.00, katedra Płock

czytaj więcej

więcej wydarzeń

Media społecznościowe >>

więcej galerii

Warto odwiedzić >>

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść