Kurs Jan

Kurs „Jan”, to kurs formacji uczniów. Jan był umiłowanym uczniem Jezusa. On w trakcie Ostatniej Wieczerzy spoczywał na piersi Jezusa. Także tylko on spośród apostołów stał pod krzyżem Jezusa.

Kurs „Jan” uczy nas, jak stawać się prawdziwym uczniem Jezusa, jakie podejmować wysiłki oraz jak zrozumieć istotę nauczania Jezusa, a także jak kontynuować misję Jezusa na ziemi. Jest to kurs duchowości. Swoiste „serce” całego programu formacyjnego Szkół Nowej Ewangelizacji SESA.

Zdjęcie Whatsapp 2023 04 17 O 10.28.29

Miejsce: Dom Rekolekcyjny "Studnia", ul. Górna 1 Płock (przy par. pw. św. Józefa)

Rozpoczęcie g. 15.30 (recepcja od 14.00), zakończenie g. 17.00.

Koszt 500 zł.

Zapisy przez formularz:

Wypełnij formularz, a następnie wpłać zadatek w kwocie 100,00 zł. z dopiskiem Kurs Jan

Diecezja Płocka-Wydz. Nowej Ewangelizacji, ul. Tumska 3, 09-400 Płock

Nr konta: 45 1240 3174 1111 0010 4546 6075

Jeśli nie posiadasz adresu e-mail prosimy o kontakt telefoniczny:  +48.667638043.

(Zwrot zaliczki po odwołaniu zgłoszenia telefonicznie lub mailowo do 29 maja 2023 r.)
W razie pytań: e-mail: biuro.sne.dp@gmail.com

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść