Warszawa: konferencja prasowa przed II Kongresem Teologii Praktycznej „Parafia Jutra”

Katolicka Agencja Informacyjna zaprasza na konferencję prasową zapowiadającą II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra”. Celem Kongresu jest diagnoza obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią czy wojną na Ukrainie oraz stanu duszpasterstwa, a także jej analiza w świetle nauczania Kościoła. Konferencja prasowa odbędzie się 31 maja (środa) o godz. 12.00 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Maxresdefault 1024X576

W dniach 19-21 września w Licheniu odbędzie się II Kongres Teologii
Praktycznej „Parafia Jutra”. Wezmą w nim udział naukowcy, duszpasterze i
świeccy przedstawiciele wspólnot parafialnych, aby rozmawiać o
perspektywach i wyzwaniach, przed jakimi w nieodległej przyszłości stanie
Kościół w Polsce. Celem II Kongresu Teologii Praktycznej jest diagnoza
obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią czy wojną na Ukrainie oraz stanu duszpasterstwa, a także jej analiza w świetle nauczania Kościoła. Uczestnicy wydarzenia będą wytyczać kierunki działań dla działalności polskich parafii, które przyczynią się to do budowania strategii Kościoła w Polsce na następne lata.

Podczas konferencji prasowej organizatorzy opowiedzą o idei tego wydarzenia, uruchomieniu strony internetowej Kongresu oraz zapisów na wydarzenie. Zaprezentowane zostaną również najciekawsze wnioski z badania „Parafia z perspektywy proboszczów” przeprowadzonego przez ISKK metodą world cafe. Przypomniany zostanie także trwający Konkurs „Aktywna Parafia” 2023, którego finał odbędzie się 3 czerwca w Warszawie. 

rl / Warszawa

W konferencji udział wezmą: Ks. dr hab. Tomasz Wielebski - prof. ucz. UKSW, organizator Kongresu; Prof. dr hab. Marcin Jewdokimow - Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego; Dr Iwona Zielonka - założycielka i dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej; Tomasz Królak - wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Prowadzenie: Michał Plewka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja prasowa zapowiadająca Kongres odbędzie się 31 maja (środa) o godz. 12.00 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
(Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, sala nr 16).
Zgłoszenia udziału w konferencji zawierające imię, nazwisko i
nazwę redakcji, prosimy przesyłać na adres: centrummedialne@ekai.pl do 31 maja (środa), do godz. 9.00.
Wydarzenie będzie także transmitowane na
kanale Katolickiej Agencji Informacyjnej na YouTube:
https://youtube.com/live/aHcmbDv3HmY

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść