V edycja Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów

EWANGELIZACJA PARAFII

Wierzymy, że współczesne polskie parafie nie są strukturami przestarzałymi ani ułomnymi, lecz jako dzieło Trójcy Świętą kryją w sobie ogromny potencjał. Dzięki otwartości na współpracę z Duchem Świętym, odpowiedniemu przygotowaniu oraz dyspozycyjności nawet niewielka wspólnota parafialna może stać się skutecznym kanałem ewangelizacji dzisiejszego świata oraz miejscem formowania prawdziwych uczniów-misjonarzy.

Logo Wybrane 03 1

Ruszamy z V Edycją OSE – “Ewangelizujemy parafię”. 

Całe wakacje myśleliśmy, modliliśmy się, konsultowaliśmy i rozeznawaliśmy, czego na chwilę obecną potrzebuje Kościół w Polsce. 

Odkryliśmy, że tę chwilę najbardziej potrzebujemy nauczyć się, jak “pożenić” ze sobą ewangelizację i parafię, bo właśnie parafia jest podstawowym miejscem naszej ewangelizacji i formacji. 

 

Po tylu latach działalności OSE, Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP i wielu wielu dobrych ludzi w Kościele, już wiemy mniej więcej co to jest kerygmat, rozumiemy już mniej więcej, że potrzebujemy nowej ewangelizacji, ale nie umiemy jeszcze zastosować tego konkretnie w naszym życiu parafialnym. 

Dlatego chcemy razem z Wami poszukać nowej, kompleksowej wizji parafii ewangelizującej i zewangelizowanej, oraz zainspirować do wykorzystania dosłownie każdej okazji do ewangelizowania w parafii. 

 

Wiemy również, że nie damy rady zrobić tego w pojedynkę, dlatego chcemy nauczyć się ewangelizować parafię RAZEM – jako księża, świeccy i osoby życia konsekrowanego, wykorzystując wszelkie możliwości ku temu, jakie daje Kościół, włącznie z oficjalnymi posługami – m.in. katechisty, którego statut i sposób przygotowania dla Kościoła w Polsce właśnie się tworzy. 

 

Zaprosiliśmy najlepszych ludzi jakich znaliśmy, którzy pomogą nam dojść do zamierzonego przez nas celu. Zreformowaliśmy również tryb studiowania, umożliwiając dostęp do tej wiedzy i tych narzędzi, jak największej liczbie osób. 

W OSE V Edycji będzie można uczestniczyć na kilka sposobów:

– całość OSE – 18 sesji, które będą odbywały się średnio raz w miesiącu w soboty, część online, część stacjonarnie w Lublinie

– wybrane sesje formacyjne – choć chcemy podczas OSE doświadczyć wspólnoty, która razem się formuje, jesteśmy otwarci na nowe osoby, które będą chciały skorzystać z każdego naszego poszczególnego tematu zjazdu. 

 

Niech ta wiedza, teoria i praktyka ewangelizacji niesie się jak najszerzej!

 

Opowiedz o OSE swojemu Proboszczowi, Wikariuszowi, Katechetom i osobom ze wspólnoty! Najlepiej, gdybyście rozpoczęli OSE jako ekipa parafialna ucząca się jednej spójnej wizji i strategii ewangelizowania, zapisując się razem. 

 

A jeśli chcesz nas w jakikolwiek sposób wesprzeć – pomódl się za nas, ofiaruj jakieś cierpienie, powierz nas Bogu i Jego Matce. Wierzymy bardzo głęboko w moc wstawiennictwa i bardzo tego potrzebujemy, skoro ewangelizacja to nie tylko głoszenie Jezusa i wchodzenie w doświadczenie Królestwa Bożego obecnego pośród nas, ale również wyrywanie dusz złemu duchowi z posiadania. 

 

Pozdrawiamy Cię gorąco i zapraszamy! Dołącz do nas!

 

Ekipa OSE i Zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP wraz z Biskupem Arturem Ważnym 

Terminarz spotkań

2022-11-19 08:30-16:00
2022-12-17 08:30-15:15
2023-01-21 08:30-15:15
2023-02-18 08:30-15:15
2023-03-18 08:30-15:15
2023-04-15 08:30-17:00
2023-05-13 08:30-16:00
2023-06-10 08:30-16:00
2023-06-10 08:30-16:00
2023-11-18 08:30-15:15
2023-12-16 08:30-15:15
2024-02-17 08:30-16:00
2024-03-16 08:30-15:15
2024-04-13 08:30-15:15
2024-05-18 08:30-16:00
2024-06-15 08:30-16:00
Wierzymy, że współczesne polskie parafie nie są strukturami przestarzałymi ani ułomnymi, lecz jako dzieło Trójcy Świętą kryją w sobie ogromny potencjał.
 
Dzięki otwartości na współpracę z Duchem Świętym, odpowiedniemu przygotowaniu oraz dyspozycyjności nawet niewielka wspólnota parafialna może stać się skutecznym kanałem ewangelizacji dzisiejszego świata oraz miejscem formowania prawdziwych uczniów-misjonarzy.

Dla kogo jest OSE?

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą nauczyć się głosić Ewangelię w swoich parafiach, miejscach pracy i rodzinach. 
W sposób szczególny zaproszeni są:  

Jak wygląda nauka w OSE?

V edycja OSE odbędzie się w trybie hybrydowym. 

Zajęcia rozpoczną się 29 października 2022 r. i zakończą 15 czerwca 2024 r.

Spotkania będą odbywać się:

– średnio raz w miesiącu– od października do czerwca
– w soboty. 

Całość materiału została podzielona na cztery semestry:

I semestr – Kerygmat
II semestr – Zarządzanie i organizacja w ewangelizacji
III semestr – Praktyka ewangelizacji w parafii
IV semestr – Duchowość ewangelizatora.
Spotkania online – ułatwią dostęp większej liczbie osób, które ze względu na odległość lub osobiste obowiązki mogą mieć trudność z częstymi wyjazdami.
 
Zjazdy stacjonarne – odbędą się w Lublinie (aula Caritas Archidiecezji Lubelskiej,  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2) i umożliwią wzajemne poznanie się uczestników oraz ekipy, wymianę doświadczeń, wspólną modlitwę, a także warsztaty i ćwiczenia.
 
 

Zapisy:

https://szkolaewangelizatorow.pl/rekrutacja/

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść