Sympozjum w Płocku: Sobór Watykański II zachęcił do zaangażowania w Kościele świeckich

„60 lat Soboru Watykańskiego II – różne drogi Kościoła – refleksja pastoralna” – pod takim tytułem w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku 10 grudnia br. odbyło się XV sympozjum Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. Mszy św. na zakończenie spotkania przewodniczył bp Szymon Stułkowski: – Trzeba w nowy sposób spojrzeć na misję katolicką, podejmować trud i przygodę formowania uczniów, a nie tylko przyjmowania klientów – powiedział do uczestników spotkania.

319282078 519723533516135 2227497434930661409 N

XV sympozjum Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej poświęcone zostało refleksji pastoralnej w 60 lat po Soborze Watykańskim II. W jego pierwszej części swoim doświadczeniem pracy w parafiach dzielili się on-line duszpasterze pracujący od lat w Niemczech i Szwajcarii: ks. prał. Janusz Ossowiecki z Düsseldorfu w Niemczech, odpowiedzialny za duszpasterstwo frankofońskie i ks. Dariusz Kąpiński z okolic Fryburga w Szwajcarii.

Pracujący duszpastersko na zachodzie księża opowiadali o swojej pracy i zaangażowaniu świeckich w Niemczech, Szwajcarii i Francji. W każdym z tych krajów wprowadzane są inne rozwiązania, inaczej parafie funkcjonują. W każdym daje się zauważyć brak powołań kapłańskich.

Ksiądz jest tam zazwyczaj koordynatorem pracy parafialnej, wspomaga go duży zespół świeckich, są to katechiści, akolici, szafarze, asystenci parafialni, animatorzy grup. Takie możliwości stworzył Sobór Watykański II.

– Ksiądz jest od sprawowania Mszy św i udzielania sakramentów. Od księdza wymaga się dostępności, obecności – konkludowali goście sympozjum.

 W obradach uczestniczył biskup płocki Szymon Stułkowski, który potem przewodniczył Mszy św. w katedrze z udziałem uczestników spotkania. Stwierdził, że trzeba niekiedy krytycznie popatrzeć na Kościół w Polsce, ale warto też pomyśleć o tym, co jest dobre. Na przykład wiele lat temu w Wiedniu kardynał tego miasta zachwycił się polską kolędą, bezpośrednim wyjściem do rodzin.

Biskup płocki zauważył, jak wiele wspólnot w parafiach troszczy się o rozwój duchowy, o rozwój wiary, wiele tysięcy ludzi wyjeżdża na rekolekcje. Często takie działania przynoszą efekty. Przyszli ewangelizatorzy „nie spadają w nieba”, to owoc pracy wspólnot: – Dziękujmy Panu Bogu za to, co jest i prośmy, żeby rozbudzał w nas entuzjazm wiary – zachęcił bp Stułkowski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść