Spotkania dla kobiet i mężczyzn: "świętość w zwyczajności"

Kolejne spotkania formacyjne dla kobiet i mężczyzn odbędą się w sobotę 20 maja w Niepokalanowie. Początek g. 9. 40.

Spotkania transmitowane są przez kanał Niepokalanów TV, można w nich uczestniczyć on line. 

Form. Kob I Męż

Projekt "świętość w zwyczajności" trwa od 2020 r., od początku pandemii. Prowadzenie go było możliwe dzięki życzliwości oo. Franciszkanów w Niepokalanowie, którzy postanowili transmitować spotkania, by docierały do szerokiego grona odbiorców. Początkowo konferencje i modlitwa odbywały się w bazylice NMP, która ze względu na wielkość, dawała możliwość uczestniczenia w spotkaniach dużej ilości kobiet. Z czasem spotkania przeniosły się do sali kinowo/konferencyjnej o. Bonawentury, a ostatnim roku do domu rekolekcyjnego. Przez cały ten czas towarzyszył nam o. Gwardian Marek Słowik OFMConv i o. Józef Aszyk OFMConv oraz ekipa Niepokalanów TV: o. Wiesław Koc  OFMConv i Ewa Kaniewska. Spotkania formacyjne dla kobiet zrodziły potrzebę formacji mężczyzn, które odbywają się równolegle od marca 2023 r. Spotkania dla kobiet gromadziły od 600 do 3 tys. uczestniczek z Polski, Anglii, Niemiec, Szwecji, Białorusi, Słowacji i USA. Obecnie, ze względu na treści dla zaawansowanych, formacja jest zamknięta, a dla wszystkich dostępna jest część konferencji. Formacja odbywa się w formie indywidualnej i grupowej. Prowadzi ją Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej we współpracy ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej, oo. Franciszkanami OFMConv i "Queen" Fundacja Rozwoju Kobiet.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWyLlse5gKVtdQPiCh0uD59IfE3pqWXUV

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść