Sanktuaria wobec Jubileuszu 2025: miejsca modlitwy i ewangelizacji

W czasie przygotowań do Wielkiego Jubileuszu watykańska dykasteria zwraca uwagę na miejsce sanktuarium pośród zranionego świata. Za przygotowanie do tego wydarzenia odpowiedzialne są niektóre sanktuaria, ponieważ na drodze do Jubileuszu 2025 centralnym tematem jest modlitwa w jej różnych formach.

1699445349438

Tematy konferencji:

Modlitwa wstawiennicza - ks. Ermanno Barucco OCD, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum,

Modlitwa wstawiennicza grzesznika - ks. Paul Brendan Murray OP, z Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu,

Jak modlić się muzyką i śpiewem - ks. prałat Marco Frisina, kompozytor i rektor bazyliki Św. Cecylii,

Przyjmowanie i odprawianie pielgrzymów - kard. Angelo Comastri, emerytowany archiprezbiter Bazyliki św. Piotra w Watykanie

Modlitwa w sztuce  -David Lopeza Ribesa, artysta

Modlitwa ludowa -ks. Daniel Cuesta Gómez SJ, z Duszpasterstwa Młodzieży i Uniwersytetu w Santiago de Compostela.

„Sanktuarium: dom modlitwy. W drodze do Jubileuszu 2025” to tytuł II Międzynarodowego spotkania dla rektorów i kustoszy sanktuariów, które odbyło się w Watykanie. Inicjatywa, przygotowująca cały Rok Święty 2025, jest organizowana przez Dykasterię ds. Ewangelizacji, której pro-prefektem jest abp prałat Rino Fisichella.

W ostatnim dniu obrad abp Rino Fisichella wygłosi przemówienie na temat: „Sanktuarium w obliczu Jubileuszu Nadziei”. Przypomniał, że poprzednie odbyło się w 2018 roku nt. „Sanktuarium miejscem ewangelizacji”. Postawił pytanie, jak zostały wprowadzone w życie wskazania z tamtego spotkania.

„Ważne jest, abyśmy się jednoczyli, bo sanktuaria są szczególnym miejscem ewangelizacji. I muszę powiedzieć, że odkąd papież Franciszek powierzył tej Dykasterii odpowiedzialność za sanktuaria, dynamika ta rozwija się coraz bardziej. Spotkania te są dla nas ważne – podkreślił Fisichella, ponieważ pozwalają nam bezpośrednio spotkać się z menadżerami międzynarodowych sanktuariów i dzięki temu mieć nie tylko realistyczną, konkretną wizję tego, czym jest życie w sanktuariach, ale przede zaproponować wszystkim refleksję, aby zapewnić jednolitą opiekę duszpasterską”.

Przypomnijmy, że papież Franciszek, przygotowując się do Jubileuszu 2025, pragnął, aby rok 2024 był rokiem całkowicie poświęconym modlitwie. Sanktuarium jest prawdziwym miejscem, w którym ludzie się modlą na różne sposoby. Przypomniał o tym podczas audiencji dla uczestników konferencji.


W Konferencji wzięło udział około 600 uczestników z całego świata, reprezentowanych przez 43 kraje, którzy uczestniczyli w dziewięciu sesjach roboczych. Po Włoszech, kraju najbardziej obecnym na spotkaniu (285 uczestników), było 78 rektorów i kustoszy sanktuariów z Filipin, 45 z Francji i 31 z Brazylii. Do Rzymu przybyli też przedstawiciele m.in. Wietnamu, Senegalu, Madagaskaru, Ugandy, Haiti, Ekwadoru, Korei Południowej, Chile, Burundi i Argentyny. Po Europie, z 380 uczestnikami, drugim kontynentem z największą frekwencją (100) była Azja.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść