Rekolekcje dla rodziców dzieci, przystępujących w tym roku do I Komunii Świętej

Od stycznia 2023 r., członkowie Szkoły Nowej Ewangelizacji w Ciechanowie wraz z opiekunem - ks. Piotrem Stasińskim, organizują rekolekcje dla rodziców dzieci, przystępujących w tym roku do I Komunii Świętej w Parafii św. Józefa w Ciechanowie. 

329229607 3261279254123781 5904614531771866249 N (1)

Oprócz przewodnich, comiesięcznych spotkań dla dzieci, prowadzonych przez kapłana i siostry zakonne, członkowie ciechanowskiej wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej prowadzą spotkania dla rodziców i  dorosłych opiekunów dzieci. Jest wspólna modlitwa, świadectwa wiary i relacji z Bogiem, doświadczenia Jego miłości, grzechu i przemiany życia. Głoszony jest kerygmat, w formie dialogu kerygmatycznego i pytań, dotyczących  świadectwa.
Obecni otrzymują fragmenty Słowa Bożego, nawiązujące do tematu spotkania z zachętą do modlitwy w domu.

Spotkania prowadzone przez świeckich, w prostej formie, prowadzone przez świeckich, zostały bardzo dobrze przyjęte. To wspólne szukanie odpowiedzi, jak żyć wiarą, w Kościele, jak odnowić swoją relację z Bogiem i jak uczestniczyć odpowiedzialnie w życiu Kościoła, także osób, żyjących w związkach nieregularnych (jedno ze spotkań zostało poświęcone temu tematowi).

Przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej obejmuje zatem dzieci i ich rodziców. Dzięki temu mogą stać się bardziej owocne dla całej rodziny.

Rekolekcje obejmują 5 spotkań, równoległych do spotkań dla dzieci. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne. W trzech spotkaniach, odbywających się raz w miesiącu, uczestniczyła zdecydowana większość rodziców.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść