Rekolekcje dla kobiet: Prorokinie w roli głównej. O tym, jak Bóg prowadzi swój lud przez kobiety

Zapraszamy na rekolekcje dla kobiet, które odbędą się w dniach 21-23 lipca 2023 r. w Domu rekolekcyjnym w Niepokalanowie.

Plakat Rek. Prorokinie To

Miejsce:
Dom rekolekcyjny, Niepokalanów, Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin
Czas:
Rozpoczęcie 21.07.2023 r. godz. 17.00; Zakończenie 23.07.2023 r. godz. 14.00.
Prowadzenie: dr Iwona Zielonka

Zapisy formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9lJSrGo4wLzwAU0VWYeHWTwb9UKjZGpm04c5ZEokEc3L_ww/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Podczas rekolekcji poznamy służbę prorocką kobiet od początku Biblijnej historii zbawienia. Zobaczymy, jak kształtowała się ich relacja z Bogiem oraz posługa. Dowiemy się, czy uczestnictwo kobiet w prowadzeniu ludu wybranego przez Boga, to tylko
wyjątki i ile kobiet posługiwało, jako prorokinie? Które z nich miały pierwszoplanowe role? Zobaczymy, jak wyglądała służba prorocka kobiet w Starym i Nowym Testamencie oraz to, czy dziś jest aktualna? Odpowiemy na pytanie od kiedy kobiety mogą być prorokiniami, charyzmatyczkami i kierownikami duchowymi w Kościele? Jaka jest różnica między charyzmatem prorockim a funkcją proroka. Czy każda kobieta jest prorokinią? Czy ja nią jestem? Jak to rozeznać i jak posługiwać w Kościele? Na czym polega przekraczanie granic śladem biblijnych matek,
prorokiń, apostołek i bojowniczek? Czy to potrzebne? Poznamy także praktyczne wskazówki dotyczące posługi prorockiej we współczesnym Kościele. Nauczymy się żyć w uwielbieniu Boga, rozpoznawać Jego głos i iść za Nim, prowadząc bezpiecznie rodzinę oraz tych, za których jestem odpowiedzialna.

Profil na FB Świętość w zwyczajności

https://www.facebook.com/swietoscwzwyczajnosci

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść