Podziękowanie za posługę ks. biskupa Piotra Libery w diecezji płockiej

W bazylice katedralnej w Płocku w poniedziałek 27 czerwca br. diecezja płocka podziękowała za posługę ks. biskupa Piotra Libery, biskupa płockiego w latach 2007-2022, który w dniu 4 czerwca 2022 r. przeszedł na emeryturę. W czasie wspólnej modlitwy odmówiono akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: - Wspierajcie mojego następcę - zwrócił się do duchowieństwa i wiernych dotychczasowy biskup płocki.

A4b03fab1dc27655c817e1ce6e5c1961 (1)

Podziękowanie za 15 lat prowadzenia diecezji płockiej przez bp. Piotra Liberę, we wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, miało charakter modlitewny. W bazylice katedralnej płockiej odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówiona została Litania do Najświętszego Serca Jezusowego oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po litanii bp Piotr Libera odmówił też modlitwę za diecezję płocką i o wybór nowego biskupa płockiego. Na zakończenie nabożeństwa udzielił jego uczestnikom błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

W imieniu biskupów i prezbiteratu bp. Piotrowi Liberze podziękował biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Powierzył Sercu Jezusowemu wszystkie sprawy, niełatwe wyzwania oraz trudne chwile piętnastu lat pasterzowania bp. Libery na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej. Zaznaczył, że biskup płocki pozostawił po sobie między innymi kilka książek, w tym ostatnią, po okresie pobytu w zakonie kamedulskim „Słowo ze Srebrnej Góry”. Stwierdził, że wielu zapamięta go jako „człowieka pobożnego, otwartego, refleksyjnego i pracowitego”.

- Na północnej ścianie naszej czcigodnej bazyliki katedralnej umieszczony został piękny ołtarz Serca Jezusowego nad którym - jako swoiste dopowiedzenie jego treści - znalazła się kopia mozaiki Dobrego Pasterza z Mauzoleum Galii Placydii z włoskiej Rawenny. Serce Jezusa łączy się ściśle z obrazem pasterza. Dziś nasze serca przepełnia wdzięczność za Pasterza według serca Jezusowego - podkreślił bp Milewski.

Życzył bp. Liberze, aby Jezus, Wielki Pasterz Owiec, wynagrodził mu wszelkie dobro, które stało się udziałem diecezjan. Przez półtorej dekady kapłani i lud wierny patrzyli na niego jako przewodnika i pasterza, teraz dalej będzie wędrował z nimi „jako pasterz pośród owiec”.

Były biskup płocki przyjął też słowa wdzięczności od osób konsekrowanych, w których imieniu mówiła s. Paschalis ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, a także od osób świeckich. Tę grupę reprezentowała rodzina Joanny i Andrzeja Jędrzejczuków z Domowego Kościoła.

Bp Piotr Libera w słowie do uczestników spotkania odwołał się swojego niedawnego listu do diecezjan, wydanego z okazji 15-lecia prowadzenia diecezji płockiej. Zaznaczył, że podczas „Te Deum laudamus” wyśpiewano dziękczynienie za to, czego udało się wspólnie dla diecezji dokonać.

Hierarcha poprosił o dalszą modlitwę za niego, ale też o nowego pasterza diecezji płockiej. Przygotowuje się ona do jubileuszu 950-lecia istnienia, co nastąpi za 3 lata. Wydarzenie to wpisuje się w Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa, który ogłosił papież Franciszek: - Wspierajcie mojego następcę - zwrócił się do diecezjan.

W uroczystości w katedrze uczestniczyła m.in. wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, przedstawiciele trzech kapituł: katedralnej płockiej, kolegiackiej pułtuskiej i kolegiackiej św. Michała w Płocku, reprezentanci ruchów i organizacji katolickich. Obecny był ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz z Kościoła prawosławnego i ks. Szymon Czembor z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Po zakończeniu uroczystości jej uczestnicy przeszli do Opactwa Pobenedyktyńskiego, gdzie bp Piotr Libera przyjmował indywidualne podziękowania od duchowieństwa, wspólnot religijnych i współpracowników, a w przededniu dnia patronalnego - także życzenia imieninowe.

Biskup Piotr Libera (ur. 20 marca 1951 r.) pochodzi z Katowic-Szopienic. W roku 1969 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, w trakcie studiów (1970-1972) odbył służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976 r. z rąk bp. Henryka Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Po święceniach kapłańskich pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W latach 1979-1980 był prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym z siedzibą w Krakowie.

W latach 1980-1986 studiował w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, uzyskał tytuł doktora z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, a następnie w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

23 listopada 1996 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. z rąk Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Rzymie. Jego dewizą biskupią były słowa „Deus Caritas est” – „Bóg jest Miłością”.

W latach 1996-2007 był biskupem pomocniczym katowickim. W latach 1998-2007 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Był członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej.

Wchodził w skład Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury. Należał do komitetu organizującego podróż apostolską papieża Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Był głównym organizatorem - ze strony kościelnej - podróży apostolskiej papieża Benedykta XVI do Polski w 2006 r. W trakcie pielgrzymki pełnił rolę lektora papieskich przemówień.

2 maja 2007 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem płockim. Ingres do katedry płockiej odbył się 31 maja 2007 r. Jako ordynariusz płocki wprowadził w diecezji coroczne obchody Światowego Dnia Młodzieży - w Niedzielę Palmową. Jako pierwszy w historii biskup diecezjalny płocki odwiedził katedrę Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku; aktywnie włącza się w doroczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W 2007 r. powołał Radę Społeczną przy Biskupie Płockim. W roku 2008 jako jedyny biskup diecezjalny w Polsce powierzył funkcję rzecznika prasowego świeckiej kobiecie. Jest otwarty na współpracę w mediami.

Podjął decyzję o tym, aby rok 2008 był w diecezji Rokiem Bł. Abp. Antoniego J. Nowowiejskiego - biskupa płockiego w latach 1908-1941, męczennika II wojny światowej. W 2009 r. zainaugurował pierwsze w diecezji Okno Życia (w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku).

22 lutego 2011 r., w 80. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej w Płocku, przyjął jako swój herb biskupi wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido – Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miłością”. Jest jednym ze spowiedników w bazylice katedralnej.

W 2012 r. otworzył Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „Studnia” w Płocku. W 2014 r. doprowadził do fuzji Katolickiego Radia Płock i Katolickiego Radia Ciechanów - w jej efekcie powstało Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Doprowadził do reorganizacji dekanatów w diecezji (aktualnie jest ich 28). Zawsze akcentował współpracę ze świeckimi w Kościele, promując działalność Parafialnych Rad Duszpasterskich.
W latach 2012-2015 przeprowadził 43. Synod Diecezji Płockiej „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”, jego pokłosiem jest Księga Synodalna „XLIII Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego”.

Z inicjatywy bp. Libery dwukrotnie w diecezji odbyły się Synody Młodych: 28-29 marca 2015 r. oraz 31 sierpnia - 1 września 2018 r. W myśl zapisów 43. Synodu Diecezji Płockiej powołał w kurii diecezjalnej dwa nowe wydziały: ds. Rodzin oraz ds. Nowej Ewangelizacji – jego dyrektorem została świecka ewangelizatorka. W 2018 r. wydał nowatorskie „Vademecum duszpasterstwa związków nieregularnych”.

Bp Libera doprowadził do ogłoszenia roku 2018 przez Episkopat Polski - Rokiem Świętego Stanisława Kostki, ponadto święty ten ponownie został głównym patronem diecezji płockiej. Doprowadził też do organizacji w Płocku w dniach 25-26 września 2018 r. pierwszego w historii diecezji Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (380. z kolei).

Dnia 17 września 2018 r., jako pierwszy biskup diecezjalny w Polsce, przekazał informacje o przypadkach nadużyć wobec osób małoletnich przez niektórych duchownych. 22 czerwca 2021 r. ukazał się „Raport o nadużyciach seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych diecezji płockiej zgłoszonych od 31 maja 2007 roku do 31 maja 2021 roku”, będący owocem pracy Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”, powołanego przez bp. Liberę w 2013 r.

Jako biskup płocki ofiarnie wspierał misje i misjonarzy z diecezji płockiej (pomoc finansowa i materialna). Odwiedził płockich misjonarzy i duszpasterzy w Peru, Zambii, Norwegii i na Islandii. W czasie pandemii kilkukrotnie udzielił pomocy placówkom medycznym w Peru, gdzie pracują księża z diecezji płockiej, a także w Płocku. Od kilku lat pomaga dwóm rodzinom z Syrii (najpierw w ramach projektu Caritas „Rodzina Rodzinie”). Towarzyszył pielgrzymom, którzy chodzą w dorocznej Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę.

W 2017 r. doprowadził do przeniesienia z Sikorza do Płocka Szkół Katolickich – swoją siedzibę ponownie znalazły one na terenie obiektów Wyższego Seminarium Duchownego. Natomiast w Sikorzu utworzono Dom Seniora Leonianum Piękne życie. W 2020 r. otworzył w Ciechanowie filię Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” oraz przyczynił się do rozwoju Diecezjalnego Studium Organistowskiego, tworząc Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum”.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku, za zgodą papieża Franciszka, przebywał w eremie kamedulskim Srebrnej Góry pod Krakowem. Pokłosiem tego pobytu jest m.in. książka „Słowo ze Srebrnej Góry”. Jest też autorem publikacji: „Wierność. Słowo z Ars” (2010), „Słowa jak kromki chleba” (2012), „Mocarze Krzyża świętego” (2015), „Św. Stanisław Kostka na kartach poezji” (2018), List Biskupa Płockiego „Do moich braci kapłanów” (2019), „Słowo ze Srebrnej Góry” (2020).

Bp Piotr Libera 31 maja 2022 r. obchodził 15. rocznicę ingresu do bazyliki katedralnej płockiej (czyli pełnienia urzędu biskupa płockiego). 4 czerwca 2022 r., za zgodą papieża Franciszka, ze względów zdrowotnych przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść