Płock. Nigdy nie jest za późno na bierzmowanie

W katedrze płockiej bp Szymon Stułkowski udzielił sakramentu bierzmowania grupie dorosłych mężczyzn.

417121902 379999258018797 4575655566150456444 N

Biskup mówił w kazaniu: - W tym sakramentalnym znaku kryje się bliskość Boga. W wydarzeniu chrztu nad Jordanem, które Kościół celebruje, Jezus - solidarnie z grzesznikami - stanął w kolejce do chrztu Janowego. Tak Go sobie wyobrażam, jakby On - przecież bez grzechu - stanął w kolejce do konfesjonału, aby pomóc mi głębiej przeżywać każdy sakrament. Chciałbym, abyście i wy byli zawsze spragnieni wody żywej i karmili się łaską sakramentów, i abyście nie przegapili Boga przychodzącego w ubogich i potrzebujących.

Nawiązując do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, zwłaszcza do chrztu, biskup płocki przypomniał, że "w każdym kościele, w każdy miejscu, w którym zostaliśmy ochrzczeni, płynie duchowy Jordan, w którym Jezus obmył nas z grzechu pierworodnego. I tam, nad każdym, kto przyjął chrzest, otworzyło się niebo".

Osoby, które przyjęły bierzmowanie, pochodzą z Ciechanowa, Płońska i Płocka. - One potrzebują innego, bardziej indywidualnego przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Ja zadawałam im pytanie, czy chcą być naprawdę uczniami Jezusa, żeby nie przeżywać swojej wiary "na pół gwizdka". W 10 spotkaniach, przez wspólną modlitwę, katechezę, dzielenie się doświadczeniami, chcieliśmy, aby po ludzku i duchowo dojrzeli oraz odkryli w Kościele wspólnotę i działanie Ducha Świętego - mówi Iwona Zielonka, dyrektor SNE.

Za: Gość Płocki

Uczestnicy spotkań pracowali z Pismem Świętym, otrzymywali materiały do pracy indywidualnej, dla wielu odkryciem była forma modlitwy jeden za drugiego. - Oni odkrywali, że można inaczej, głębiej się modlić i rozmawiać o Bogu przy stole. W tym przygotowaniu chciałam zwrócić uwagę na żywą relację z Panem Bogiem, którą powinien odkrywać każdy ochrzczony. Proponowałam, aby świadomie każdy z nich zaprosił Jezusa do swojego życia i prosił o dary Ducha Świętego. Wtedy dopiero jest możliwe doświadczenie wspólnoty Kościoła, aby w niej pozostać i uczestniczyć - wyjaśnia I. Zielonka.

Od kilku lat trwa w diecezji płockiej formacja osób dorosłych, które pragną przystąpić do sakramentu bierzmowania. Wcześniej za ich duchowe przygotowanie odpowiadało Centrum Psychologiczno-Pastoralne "Metanoia", teraz zaś Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty. Kolejny kurs formacyjny przed bierzmowaniem dorosłych rozpocznie się 12 lutego. Więcej informacji na stronie internetowej Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść