Parafia pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy - dobre praktyki parafialne

Synod o synodalności - Zestawienie opublikowanych syntez diecezjalnych - synod.org.pl.
Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować kolejną parafię na naszej mapie - tym razem z Diecezji Płockiej: parafię pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy.

Logo1
To parafia wiejska (34 wioski, 3.700 wiernych, jeden kościół, proboszcz i wikary) w której proboszcz, ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, podejmuje wiele działań mających wzbudzić w parafianach poczucie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną. Jedną z takich praktyk jest sposób zbierania tacy oraz informowania o kwocie zebranej podczas niedzielnych Eucharystii.
 Ponadto od kilku lat w Winnicy, w czasie kolędy, nie zbierane są żadne ofiary. Za to w czasie wizyty w domu zostawiana jest pamiątka w postaci małej książeczki – każdego roku przygotowywany jest inny tytuł. Jak to wpłynęło na przebieg spotkań kolędowych oraz finanse parafii ks Zbigniew opisuje na swoim blogu (link tutaj <https://link.freshmail.direct/c/ybq73fdx70/ikcjxnj8n3>).
Te i inne praktyki stosowane w parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy oraz namiary na ks. Proboszcza (który jest chętny do dzielenia się swoim doświadczeniem) można znaleźć na stronie synod.org.pl <https://link.freshmail.direct/c/8yyj1z7vgk/ikcjxnj8n3>.
Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.
Nasza mapa jest ciągle otwarta na nowe wspólnoty parafialne - wszystkich księży proboszczów chętnych do podzielenia się swoim doświadczeniem zapraszamy do kontaktu.
ZA: Serwis synodu o synodalności w Polsce
synod.org.pl 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść