Niedziela Słowa Bożego 2023

Czwarta Niedziela Słowa Bożego będzie obchodzona 22 stycznia 2023 r., w dniu ustanowionym przez papieża Franciszka 30 września 2019 r. Hasło tego wydarzenia zaczerpnięte jest z Ewangelii św. Jana: "Ogłaszamy wam to, co widzieliśmy” (1 J 1,3). W niedzielę 22 stycznia o godz. 9.30 Papież będzie przewodniczył celebracji Eucharystii w Bazylice św. Piotra, a następnie, aby ożywić odpowiedzialność wierzących za znajomość Pisma Świętego, przekaże obecnym Ewangelię Mateusza.

Ojciec Święty Franciszek w liście apostolskim Aperuit illis zaprasza wszystkich wierzących, a w sposób szczególny kapłanów, aby w tę właśnie niedzielę, podczas liturgii podkreślić cześć, jaką Kościół oddaje Słowu Pana.

Aaron Burden 9Zshnt5opqe Unsplash 1024X638

Celebracja diecezjalna Niedzieli Słowa Bożego odbędzie się 22 stycznia br., w Katedrze Płockiej. Uroczystej Eucharystii o godz. 10.00 przewodniczyć będzie ks. bp Szymon Stułkowski, Biskup Płocki. Msza święta będzie transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Materiały pomocnicze na Niedzielę Słowa Bożego do pobrania na stronie www.biblista.pl oraz na stronie Diecezji Płockiej. 
Zachęcamy również do pobrania i korzystania z aplikacji mobilnej „Dzieło Biblijne”, z bogatą ofertą pomocy do czytania, poznawania i medytowania tekstów Pisma Świętego. Jest to niezwykle cenne narzędzie zarówno do studium jak i do modlitwy Słowem Bożym. Warto w ramach katechezy szkolnej czy parafialnej sięgnąć do tych pomocy, korzystając z Niedzieli Słowa Bożego jako dobrej okazji do ponownego odkrycia skarbu Pisma Świętego.


Ks. Jarosław Kwiatkowski
Moderator Diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść