Festiwal na schodach

Festiwal na schodach był przedłużeniem świętowania Bożego Ciała przez koncerty, modlitwę i uwielbienie, a także aktywne spędzenie czasu z rodziną. Na scenie wystąpili m.in. znany raper ks. Kuba Bartczak i Gabi Gąsior z zespołem Holy Noiz.

Festiwal Na Schodach
Na scenie ustawionej za pomnikiem Władysława Broniewskiego, skierowanej w stronę schodów biegnących ku nabrzeżu wiślanemu, wystąpili m.in. znany raper ks. Kuba Bartczak oraz Gabi Gąsior z zespołem Holy Noiz. Ks. Kuba porwał publiczność energetycznymi bitami ale przede wszystkim słowami swoich, jak sam mówił, "rapowskich piosenek", które niosły mocne ewangelizacyjne przesłanie.

- Rap jest dobry, ale ja odkryłem też wielkość Pana Boga w ciszy. A jeśli się odkryje Pana Boga, to człowiek może tańczyć, cieszyć się, jest wolny - mówił w pewnym momencie koncertu raper w sutannie. I powtarzał kilka razy w czasie występu - "dzisiaj oklaski są dla Chrystusa!".

Częścią "Festiwalu nas schodach" były też świadectwa ludzi, którzy znaleźli się w pewnym momencie życia na duchowym dnie, ale po doświadczeniu Bożej miłości wszystko się zmieniło. - Najgorsze są dwa kłamstwa, w które możemy uwierzyć - to że Boga nie ma, i że Bóg nas nie kocha - mówiła jedna z osób.

Jak zaznaczył ks. Marcin Kowalewski, proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego, najważniejszym gościem i gwiazdą na scenie serca człowieka powinien być Jezus. – Boże Ciało jest świętem największego skarbu, jaki otrzymał człowiek wierzący. Chcemy się Nim ucieszyć, wielbić Go i na nowo zaprosić do naszego życia – podkreślał klaretyn w czasie wydarzenia. Koncerty, świadectwa i modlitwa trwały do późnych godzin wieczornych.

Tekst i foto za: Gość Płocki

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść