Droga życia duchowego: Trzecie nawrócenie- przemiana

Formacja kobiet, Niepokalanów, sp. 4. 21 sty 2023 r.

4. Trzecie Nawrócenie Baner

Formacja kobiet świętość w zwyczajności
Cykl spotkań w roku 2022/2023

Temat: Droga życia duchowego: jak dojść do zjednoczenie z Bogiem?

Opis
Cykl jest odpowiedzią na potrzebę pogłębionego życia duchowego z Bogiem. Po etapie odnowienia osobistej relacji z Bogiem, coraz bardziej wchodzimy w głębię swojego serca i Serca Boga. Przechodzimy na płaszczyznę mistycznego doświadczenia, wewnętrznej przemiany na drodze rozwoju osobistego spotkania z Bogiem.

Będziemy szukać i znajdować odpowiedzi na pytania:

Co się we mnie dzieje? Jak pozwolić prowadzić się Bogu? Jak rozeznawać, co pochodzi ode mnie, od złego ducha i od Ducha Świętego? Na jakim jestem etapie? Na czym w ogóle polega życie duchowe dziś? Jak nie zbłądzić? Skąd wiem, czy jestem na dobrej drodze? Jak radzić sobie z przeszłością i jak się nie bać przyszłości? Jak się dobrze modlić? Jak mogę doświadczać Bożej obecności na co dzień? Czy to, czego doświadczam, jest prawdziwe? Jak prowadzić innych do Boga, jak ich uratować? Jak być szczęśliwą w cierpieniu? Czy mogę być zjednoczona z Bogiem w życiu świeckim?
Jak się ma nowa ewangelizacja do tradycji kościoła? Kto to jest charyzmatyk i co na ten temat mówi kościół? Czy istnieje podział na charyzmatyków i zwykłych chrześcijan? Która jest bezpieczna duchowość? Czy asceza jest jeszcze potrzebna, komu? Czy charyzmatycy omijają zwykłe etapy życia duchowego? Czy ich droga do zjednoczenia z Bogiem jest krótsza, czy dłuższa, od czego zależy? Czy jest jakiś schemat drogi doskonałości? Przeżywam depresję, czy noc ciemną?
Czas trwania
Seminarium obejmuje 9 spotkań - w trzecią sobotę miesiąca. Przez cały miesiąc uczestnik jest zaproszony do pracy indywidualnej, na podstawie przesłanego materiału.

Konferencje będą dostępne do odsłuchania również w późniejszym czasie. Seminarium można przeżywać we własnym tempie i o dowolnej godzinie po premierze. Można w nim uczestniczyć indywidualnie lub wspólnotowo. Seminarium przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.

Prowadzi: dr Iwona Zielonka.

Terminy spotkań
Rok 2022: 15 paź, 19 lis, 11 gru
Rok 2023: 21 sty, 18 lut, 18 mar, 15 kwi, 20 maj, 17 cze

Program
9:45 Konferencja
11:00 Msza święta w intencji kobiet w bazylice w Niepokalanowie (transmisja on-line)
12:15 Warsztat, modlitwa wstawiennicza
13:15 Zakończenie

Dostęp do transmisji
Transmisja dostępna dla wszystkich trwa 20 min. Dostęp do całego spotkania dla zapisanych uczestniczek (wysyłamy linki do transmisji).
Zapisy przez Formularz Google
Po otrzymaniu zgłoszenia przekażemy szczegółowe informacje dotyczące udziału w formacji.

Możliwość uczestnictwa on-line (dla osób z daleka) i w Niepokalanowie.

W razie pytań:
kobietyboga@gmail.com
Fb / @świętość w zwyczajności

21 stycznia mamy czwarte spotkanie formacji kobiet.
Plan:
9.45 Konferencja: "Trzecie nawrócenie p przemiana" - dr Iwona Zielonka
11.00 Msza św. w intencji kobiet - bazylika
12.15 Warsztat: " Budujące i niszczące cechy duchowe" - dr Iwona Zielonka

Msza Święta: https://youtu.be/Bne9C20ey8A

Konferencja dla wszystkich (fr.): https://youtu.be/tCLB92RD-To

Jeśli chcesz mieć dostęp do całej konferencji, warsztatów i materiałów formacyjnych, napisz e-mail: kobietyboga@gmail.com.
Zapraszamy na Fb/ świętość w zwyczajności

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść