3,5 tysiąca uczestników „Rostkowa Młodych” – ze św. Stanisławem Kostką

3,5 tysiąca młodych osób: dzieci i młodzieży wzięło udział w 41. Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży „Rostkowo Młodych” – do Rostkowa i Przasnysza, miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką, patronem dzieci i młodzieży oraz głównym patronem diecezji płockiej. Pielgrzymce towarzyszyło hasło: „Zbudujmy dom na skale…”: – Najważniejszą budowlą jest twoje życie. Buduj je na Chrystusie – wezwał uczestników pielgrzymki biskup płocki Szymon Stułkowski.

9045906519337048761

„Rostkowo Młodych” to 41. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa – miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką, patronem dzieci i młodzieży, głównym patronem diecezji płockiej, który urodził się w 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu (diecezja płocka), a ochrzczony został w pobliskim Przasnyszu. Zmarł w 1568 roku w Rzymie.

Pielgrzymka składała się z dwóch części. Pierwsza z nich – pielgrzymka dzieci, z udziałem około 3 tysięcy uczestników, rozpoczęła się na placu przy kościele farnym w Przasnyszu, tam został ochrzczony św. Stanisław Kostka. Mszy św. z udziałem dzieci przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski.

Potem dzieci w grupach przeszły w pieszej pielgrzymce do Rostkowa – miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki. Po drodze modlili się i poznali życie św. Stanisława Kostki. Po przejściu około 6 km w Rostkowie odwiedzili miejsca związane ze świętym, między innymi kamień, na którym podobno zachował się ślad jego stopy, oraz kościół (obecnie sanktuarium św. Stanisława Kostki), w miejscu gdzie prawdopodobnie stał dwór rodziny Kostków.

Wiele atrakcji czekało na dzieci na Festynie św. Stanisława Kostki m.in. aranżowane tańce i zabawy, dmuchane zamki, nauka udzielania pierwszej pomocy, możliwość poznania pracy strażaka czy gra terenowa o życiu świętego patrona dzieci. Dzieci przyjęły zajęcia w „strefie aktywności” z ogromnym entuzjazmem. Pielgrzymka młodzieży z udziałem uczniów klas ósmych szkół podstawowych i szkół średnich, rozpoczęła się w Rostkowie, gdzie urodził się św. Stanisław Kostka.  

Potem młodzi pieszo, pod opieką rejonowych duszpasterzy młodzieży, przeszli do Przasnysza, gdzie modlili się w kościele chrztu św. Stanisława Kostki – kościele farnym (parafia pw. Wojciecha) – w osobistych intencjach, za rówieśników oraz o powołania kapłańskie i zakonne w diecezji płockiej.Następnie młodzi przeszli na halę sportową przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu, gdzie adorowali Najświętszy Sakrament i mogli się wyspowiadać. Rozważania koncentrujące się wokół Ewangelii o budowaniu domu na skale, czyli swojego życia na Jezusie, poprowadził ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Młodzi poznali również wspólnoty religijne, działające w diecezji płockiej. Są to: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Laboratorium Wiary, Ruch Światło-Życie, Wojsko Gedeona, Duszpasterstwo Petroklezja. Tę część spotkania poprowadził ks. Bogdan Kołodziejski.Potem Mszy św. koncelebrowanej przez 30 księży przewodniczył bp Szymon Stułkowski. W homilii przekazał, że w Płocku trwa największa budowla w Europie: powstaje inwestycja Olefiny III, która będzie służyć produkcji półproduktów chemicznych. Odbywa się ona na powierzchni równiej terenowi 147 boisk piłkarskich. Aby powstała, w ziemię wbito 19 tysięcy słupów, które zalano betonem. Jest to fundament tej budowli.Duchowny podkreślił, że budowlą jest także ludzkie życie, ono potrzebuje solidnego fundamentu.

Jeśli ktoś chce, aby była to solidna budowa – musi budować na skale, jaką jest Jezus, słuchać Bożego słowa i wypełniać je. Dla zobrazowania tej sytuacji pokazał taczkę, kask, rękawice, kamizelkę ochronną, okulary – rzeczy ochronne potrzebne na budowie.– Fundament potrzebuje solidnych kamieni. Jezus mówi, że Jego słowo, które przyjmujemy, żyjemy nim i wypełniamy je – sprawia, że budujemy dom na skale. Jednak Jezus nie gwarantuje, że nic nam wtedy nie grozi, że w nasz dom nie uderzą wichry i deszcze. Nasz życiowy dom budowany na Jezusie też jest zagrożony – przestrzegł biskup płocki.Powiedział, że zna wielu ludzi, którzy przeszli dobrą formację w domu, w wspólnotach, budowali tam relację z Bogiem, chodzili na lekcje religii, ale gdy weszli w nowe środowisko – odeszli od Boga, od Kościoła. Jednak „dom się zatrząsnął, ale dobry fundament pozostał, dom się nie rozpadł”.

Dlatego tak ważne jest, żeby być w takich wspólnotach, w nich „pracować na budowie swojego życia”: – To jest o wiele ważniejsze niż Olefiny, niż największa budowa w Europie – to twoje życie – zaakcentował kaznodzieja.– Od chrztu św., tak jak św. Stanisław Kostka, jesteśmy w ekipie budowlańców, budujemy na solidnym fundamencie, jakim jest Chrystus. Budujcie swoje życie głową, rękami i sercem – wezwał młodych bp Stułkowski.Na zakończenie pielgrzymki odbył się koncert ewangelizacyjny Pawła Chustaka „Chustiego”. Młodzi wyjechali do domów po godzinie 21.00. Natomiast w czasie Mszy św. pielgrzymkowych piękne śpiewy wykonywała schola „Perełki” z parafii pw. św. Urbana w Baboszewie.

Jak podkreślił ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii diecezjalnej, w organizację „Rostkowa Młodych” zaangażowało się około 300 osób. Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie Urzędu Gminy Czernice Borowe, na terenie której znajduje się Rostkowo. Poza tym w organizację wydarzenia włączyły się samorządy, lokalne organizacje i instytucje z Przasnysza, Rostkowa i okolic, społeczność lokalna, wolontariusze z ruchów i wspólnot religijnych. Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci, strażacy, służby medyczne.Organizatorami „Rostkowa Młodych” byli: wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej z dyrektorem ks. dr. Marcinem Sadowskim oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” w Płocku z ks. Krzysztofem Rucińskim, diecezjalnym duszpasterzem młodzieży.eg / Rostkowo, Przasnysz

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść