Uczta Miłosierdzia. Rekolekcje dla kobiet

Każda z nas ma w sobie głębię, która przyzywa Głębię - pragnie spełnienia, miłości bezwarunkowej, całkowitej akceptacji, odpoczynku w sercu, szczęścia. Te rekolekcje, to czas spotkania z Miłosierną Miłością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Poznasz narzędzia i nauczysz się strategii walki duchowej oraz życia w pokoju ducha, niezależnie od lęków i problemów. Nauczysz się rozpoznawać głos Boga w swoim wnętrzu i odróżniać go od innych głosów.

Uczta Miłosierdzia
W czasie tych rekolekcji będziemy poruszać następujące tematy:
Miłosierdzie w Łonie Trójcy Świętej.
Mistyka w codzienności - niezwykłe życie w zwyczajności.
Bezpieczne miejsce w czasach niepokoju.
Walka duchowa – narzędzia i strategia.
Uzdrowienie fizyczne i duchowe.
Prowadzi:
dr Iwona Zielonka, o. Wiesław z ekipą „Kobiet Boga”
Zapisy wyłącznie przez formularz:
https://forms.gle/z3KevWB2vszHbMTf6
Rozpoczęcie w piątek 18.00 (recepcja od 16.00), zakończenie w niedzielę 13.30
W czasie tych rekolekcji będziemy poruszać następujące tematy:
Miłosierdzie w Łonie Trójcy Świętej. Mistyka w codzienności - niezwykłe życie w zwyczajności.
Bezpieczne miejsce w czasach niepokoju. Walka duchowa – narzędzia i strategia.
Uzdrowienie fizyczne i duchowe.
Ofiara za uczestnictwo: w zależności od wyboru pokoju.
Dostępne pokoje z łazienkami 1 (10 pokoi),2,3 (2 pokoje), 4 os. w Domu Pielgrzyma i pokoje 2-os. z umywalką w Domu O. Maksymiliana.
PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST WPŁATA 100 zł na konto: Diecezja Płocka-Wydz. Nowej Ewangelizacji, ul. Tumska 3, 09-400 Płock
Bank PKO SA, Nr konta: 45 1240 3174 1111 0010 4546 6075
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko + Uczta Miłosierdzia ofiara
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść