III. Międzynarodowy Kongres Katechetyczny

III Międzynarodowy Kongres Katechetyczny, pod hasłem "Katecheta świadkiem nowego życia w Chrystusie" w Watykanie. Aula Pawła VI, Vatican City, Wrzesień, 8-10, 2022

Zapisy: www-pcpne-va

1658828969218
Sesja I
czwartek, 8 września 2022
- 16.00 Modlitwa
- 16.15 Katecheta Świadkiem Nowego Życia w Chrystusie - abp Rino Fisichella, przewodniczący PCPNE
- 16.45 „Powołani do wolności” (Ga 5,13): kerygma i nowe życie [KKK 1691-1715] - ks. Antonio Pitta, Papieski Uniwersytet Laterański – Rzym (Włochy)
- 17.30 Przerwa kawowa
- 18.00 Antiquum ministerium: powołanie katechety - bp Mark O’Toole, biskup Plymouth, przewodniczący Rady ds.  Ewangelizacji i Katechezy Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii
- 18.45 Perspektywa synodalna katechezy ewangelizacyjnej - kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów
- Dialog z prezenterami
 
SESJA II
piątek. 9 września 2022
- 08.30 Msza Święta w „Altare della Cattedra” – Bazylika Świętego Piotra
- 09.30 Przerwa kawowa
- 10.00 Wolność osobista i świadomość kościelna [KKK 1730-1748; 1776-1785 - dr Robert Cheaib, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Katolicki – Lyon (Francja)
- 10.45 Dziesięć Przykazań i Błogosławieństwa: katecheza w służbie formacji sumienia [KKK 1716-1729; 2052-2082] - ks. Mário Marcelo COELHO, SCJ, Wydział Dehonian – Taubaté, São Paulo (Brazylia)
- 11.30 Wkład katechezy w odnowę kościelną i społeczną [KKK 1877-1948] - ks. José Luis Segovia Bernabé, wikariusz biskupi ds. integralnego rozwoju człowieka, archidiecezja madrycka (Hiszpania)
SESJA III
 
- 16.00 Pogłębione studia grup językowych, w języku angielskim, francuskim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim na następujące tematy:
· Formacja chrześcijańska w obliczu pytań dotyczących końca życia [KKK 2276-2279]
· Różnica i wzajemność między mężczyznami i kobietami: ideologia gender [CCC 369-373 2331-2335]
· Odpowiedzialność i uczestnictwo w życiu społecznym [KKK 1913-1917]
· Prawda, komunikacja i pytanie cyfrowe [CCC 2488-2499]
· Edukacja ekologiczna w zakresie opieki nad „wspólnym domem” [KKK 2415-2418; LS 137-162]
· Komunikowanie kultury katolickiej: prezentacja tomu  pod redakcją R. Convery, L. Franchi, J. Valero
- 18.00 Spektakl kulturalny: Taniec Święty z Siostrą Anną Nobili
 
 
 SESJA IV
 sobota, 10 września 2022
- 9.00 Modlitwa Otwarcia
- 9.15 „Radosni posłańcy ambitnych propozycji” (EG 168). Katecheza, moralność i świętość [KKK 2012-2031] - dr Donna Lynn Orsuto, Instytut Duchowości, Papieski Uniwersytet Gregoriański i współzałożycielka “Centrum Świeckich w Foyer Unitas” – Rzym (Włochy)
- 10.00 Katecheza i moralność: niektóre doświadczenia duszpasterskie
· Droga św. Jakuba: droga nawrócenia i wyzwanie ewangelizacyjne
S.Carolina Blazquez Casado, OSA, parafia Albergue Santa María del Camino – Carrión de los Condes, Palencia (Hiszpania)
· Centrum Mobokoli: formacja par katechistów do głoszenia wiary i promocji rozwoju człowieka
bp Jean-Bertin NADONYE NDONGO OFMCap, biskup Lolo (Demokratyczna Republika Konga)
Real+True, projekt ewangelizacji poprzez media społecznościowe - Julianne STANZ i Edmundo REYES, Real+True – Huntington, Indiana (USA)
- 11.00 Przerwa na kawę
- 11.45 Audiencja u Ojca Świętego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść