Misja kobiet

Formacja kobiet: Świętość w zwyczajności

Jesteśmy na Facebooku

Nadszedł czas na Boże Kobiety, które wypełniają misję, otrzymaną od Boga. Misję kobiet rozpoczęła kobieta w misji: Maryja Królowa, którą chcemy naśladować.

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu spotkań dla kobiet, pt. Droga serca kobiety. Jest taka miłość, która zmienia życie. Jest taka droga, która prowadzi do twojego serca, w którym możesz odpocząć, odnaleźć pokój i odwagę do podjęcia decyzji, by żyć w pełnią życia. Bóg potrzebuje kobiet, które podejmą świadomie misję w Kościele i świecie.

Nasz projekt skierowany jest do kobiet, które chcą się rozwijać całościowo, szukają pokrewnych dusz i środowiska, w którym mogą czuć się swobodnie, gdzie nie będą oceniane, które szukają Bożych towarzyszek, które patrzą na świat z Bożej perspektywy.

Zapraszamy kobiety poszukujące swojego miejsca, tożsamości, misji, powołania, które oddaliły się od Kościoła, bo są zranione i te, które chcą "czegoś więcej", tych zaangażowanych i tych "z daleka", w wieku od 20 wzwyż.

Chcemy stworzyć międzypokoleniowe środowisko kobiet, mających różne doświadczenia, które Bóg zaprasza do pójścia "dalej i wyżej", którym nie wystarcza tylko to, co daje "ten świat".

Szukamy wspólnie odpowiedzi na pytanie: jaką misję mają dziś kobiety w świecie: w rodzinie, społeczeństwie, w Kościele katolickim itp.

 1. Temat Kobieta błogosławieństw

  Błogosławieństwa i życie błogosławieństwami

  Będziemy szukać odpowiedzi na pytania:
  • Jak rozumieć Osiem Błogosławieństw (Mt 5.3-12)
  • Błogosławieństwo – ciężar czy przywilej?
  • Czy da się żyć błogosławieństwami?
  • Wyzwanie – jak przełożyć treść błogosławieństw na życie tu i teraz?

  A także...

  • Jak stworzyć formację kobiet w swojej parafii?
  • Czego potrzebuję?
  • Co muszę zrobić?
  • Jak prowadzić spotkanie?

  Temat spotkań w I roku formacji: Droga Serca Kobiety

  Terminy spotkań
  Rok 2022: 15 sty, 19 lut, 19 mar, 23 kwi, 21 maj, 25 cze

  Zajęcia
  Zajęcia odbywać się będą w Niepokalanowie. Ze względu na odległość można uczestniczyć on-line, indywidualnie, albo organizując grupę kobiet, która spotyka się razem i uczestniczy w zajęciach za pośrednictwem Niepokalanów TV. Warsztaty będą tak prowadzone, że grupy mogą pracować w tym samym czasie w różnych miejscach, będąc w łączności internetowej.

  Chcemy wspólnie wypracować materiały formacyjne dla kobiet. Twój głos jest bardzo cenny – chcemy opierać się na doświadczeniu, realnych możliwościach i trudnościach czy wyzwaniach, które stają przed nami w tym określonym momencie naszej historii.

  Zajęcia zamiejscowe
  Jeśli mieszkasz daleko od Niepokalanowa, masz znajome, z którymi uczestniczyłaś w pierwszym roku formacji (stacjonarnie lub on-line), byłaś na Rekolekcjach Wyjścia w Niepokalanowie, chcesz uczestniczyć w spotkaniach, ale masz daleko do Niepokalanowa lub problem z dojazdem – możesz zorganizować grupę u siebie (kilka-kilkanaście kobiet).
  Napisz: kobietyboga@gmail.com - pomorzemy Ci ruszyć.
  Stwórz listę kontaktową – bym mogła przesyłać Wam informacje i materiały.
Plan ogólny spotkań:
cz. 1. - Bazylika
11:00 Msza św. w intencji kobiet - transmisja Niepokalanów TV
(Adoracja NS), kawa
cz. 2. - sala św. Bonawentury - transmisja Niepokalanów TV
12.30 Konferencja
13:30 Przerwa
13:45 Warsztaty, modlitwa i świętowanie
cz. 3. – Kaplica św. Maksymiliana - transmisja Niepokalanów TV
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

Obok bazyliki jest kawiarnia, bar, lodziarnia oraz Dom Rekolekcyjny – dla tych z Was, które chcą nocować lub wykupić obiad (we własnym zakresie).

Kontakt:
Odpowiedzialna za formację:
dr Iwona Zielonka (Płock) – kobietyboga@gmail.com, tel. 608 032 600

Duszpasterz
o. dr Józef Aszyk (Niepokalanów) - tel. 46 864 22 22 (furta)

Facebook
www.facebook.com/swietoscwzwyczajnosci 

YouTube
Niepokalanów TV / Świętość w zwyczajności

WWW
http://niepokalanow.pl/klasztor/informacje/formacja-kobiet/swietosc-w-zwyczajnosci  

 

 

 

II. REKOLEKCJE WYJŚCIA
Wyjątkowy czas uzdrowienia i uwolnienia - ducha, duszy i ciał, podarowany nam przez Boga.

Tematy

 • Maryja wprowadza nas w rekolekcje.
 • Proces wyprowadzania z niewoli.
 • Jestem Bogiem wiernym! Ja Jestem Bogiem Żywym, który daje pić ze źródła wody żywej...
 • Co to znaczy wyjść z niewoli?
 • Co to znaczy wypełniać w życiu wolę Boga?
 • Jak przejawia się obecność Boga w życiu człowieka?
 • Jak Bóg walczy o ciebie?
 • W jaki sposób spełnia się wola Boża w życiu każdego człowieka?
 • Jakie prawa i obowiązki ma Dziecko Boga?
 • Radość życia - dar wolnego serca.

Miejsce:
Dom rekolekcyjny Niepokalanów, adres: Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin

Czas:
rekolekcje weekendowe lub 2-dniowe

III. Uczta Miłosierdzia. Rekolekcje dla kobiet

22 lipca 2022, g. 18:00 – 24 lip 2022, g. 13:00

Każda z nas ma w sobie głębię, która przyzywa Głębię - pragnie spełnienia, miłości bezwarunkowej, całkowitej akceptacji, odpoczynku w sercu, szczęścia. Te rekolekcje, to czas spotkania z Miłosierną Miłością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Poznasz narzędzia i nauczysz się strategii walki duchowej oraz życia w pokoju ducha, niezależnie od lęków i problemów. Nauczysz się rozpoznawać głos Boga w swoim wnętrzu i odróżniać go od innych głosów.

W czasie tych rekolekcji będziemy poruszać następujące tematy:

 • Miłosierdzie w Łonie Trójcy Świętej.
 • Mistyka w codzienności - niezwykłe życie w zwyczajności.
 • Bezpieczne miejsce w czasach niepokoju.
 • Walka duchowa – narzędzia i strategia.
 • Uzdrowienie fizyczne i duchowe.

Prowadzi:
dr Iwona Zielonka, oo. Franciszkanie z ekipą „Kobiet Boga”

Zapisy przez formularz:

https://forms.gle/z3KevWB2vszHbMTf6 

 

Rozpoczęcie w piątek 18.00 (recepcja od 16.00), zakończenie w niedzielę 13.30

Ofiara za uczestnictwo: w zależności od wyboru pokoju.

PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST WPŁATA 100 zł na konto: Diecezja Płocka-Wydz. Nowej Ewangelizacji, ul. Tumska 3, 09-400 Płock

Bank PKO SA, Nr konta: 45 1240 3174 1111 0010 4546 6075

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko + Uczta Miłosierdzia ofiara

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść