O nas - kim jesteśmy?

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty jest katolicką szkołą kerygmatyczną, zatwierdzoną Dekretem Księdza Biskupa Piotra Libery z dnia 18.10.2011 roku. Podlega Biskupowi Diecezjalnemu. SNE jest praktyczną propozycją pastoralną dla grup, ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz osób indywidualnych.

Szkoła św. Łukasza od 2011 r. podjęła ścisłą współpracę ze Szkołą Ewangelizacji Św. Andrzeja z Meksyku i pracuje według jej metodologii.

 

Dekret powołujący Szkołę Nowej Ewangelizacji w Diecezji Płockiej

W trosce o rozwój dzieła nowej ewangelizacji i ewangelizacyjne zaangażowanie katolików świeckich, mając na uwadze wskazania Kościoła oraz kan. 394 KPK powołuję z dniem dzisiejszym Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty.
Głównym zadaniem Szkoły jest formacja ewangelizatorów dla dzieła nowej ewangelizacji w  naszym Kościele lokalnym. W swej działalności Szkoła kieruje się przepisami Statutu i wskazaniami biskupa diecezjalnego.
Kierownictwo i członków Szkoły, a także jej działalność w służbie nowej ewangelizacji, zawierzam przemożnej opiece Maryi, Gwieździe Nowej Ewangelizacji.
                                                                
+ Piotr Libera
Płock, dnia 18 października 2011 r.
w święto św. Łukasza Ewangelisty
Dekret SNE 1

 Bp Piotr Libera o powołaniu SNE w diecezji

 „Powołanie Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji płockiej jest odpowiedzią na wezwanie czasów, w których żyjemy i gdzie coraz częściej dostrzega się tendencje do życia bez Boga – powiedział KAI bp Piotr Libera. – Włączamy się tym samym w polski nurt Szkół Nowej Ewangelizacji, które funkcjonują w innych diecezjach, zakonach itd. Zależy nam, aby podstawowy przekaz Dobrej Nowiny, że jest Bóg, i że jest On Panem życia, dotarł do jak największej liczby wierzących i zaowocował osobistym spotkaniem z Jezusem Chrystusem”, podkreślał biskup płocki. Dodał również, że decyzja o utworzeniu w diecezji płockiej SNE współbrzmi z intuicjami ostatnich papieży: bł. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI, który zapowiedział już synod dotyczący Nowej Ewangelizacji na jesień 2012 roku.
Jak zapisano w dekrecie powołującym SNE DP pw. św. Łukasza Ewangelisty, głównym zadaniem szkoły będzie „formacja ewangelizatorów dla dzieła nowej ewangelizacji w Kościele lokalnym”. W swej działalności SNE będzie kierować się przepisami statutu oraz wskazaniami biskupa diecezjalnego. Kierownictwo i członków szkoły powierzono opiece Maryi – Gwieździe Nowej Ewangelizacji.
 
„SNE jest programem pastoralnym, który ma na celu kształcenie ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów – wyjaśnia dr Iwona Zielonka, dyrektor SNE DP pw. św. Łukasza Ewangelisty. – Stanowi ją grupa osób, które posługują w Kościele m.in. poprzez kursy ewangelizacyjne i rekolekcje. Szkołę tworzą osoby świeckie i kapłani. Obecnie w jej skład wchodzi ponad dwadzieścia osób z różnych wspólnot, działających w diecezji płockiej” - mówi dr Zielonka. 
 
Program kursów ewangelizacyjnych obejmuje całościową formację osoby: od osobistej decyzji wyboru chrześcijaństwa jako stylu życia, po formację biblijną, pastoralną, homiletyczną, liturgiczną, wspólnotową. Szkoła będzie uczyć, jak w prosty sposób głosić współcześnie Ewangelię, tak, aby słowo Boże dotarło do każdego człowieka. Kursy SNE mają na celu tworzenie wspólnot w parafii, która z kolei stawać się będzie miejscem pogłębionego formowania wiary, wzrostu religijnego i ewangelizacji na zewnątrz. 
 
Asystentem kościelnym SNE DP pw. św. Łukasza Ewangelisty został ks. Rafał Pabich. 
 
W Polsce działa już ponad 20 Szkół Nowej Ewangelizacji m.in. w Bielsku-Białej, Poznaniu, Przemyślu. Pierwsza SNE, która dała początek wielu innym szkołom na całym świecie powstała w 1980 r. w Meksyku. W Polsce pierwsza SNE została założona w 1994 r. w Kielcach. Ich program formacyjny jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji. Papież w wygłoszonym w 1983 r. na Haiti przemówieniu stwierdził, że nowa ewangelizacja powinna być „nowa w zapale, w metodach i w środkach wyrazu”. 
KAI eg / Płock , 04 listopada 2011

 

 

 

Menu
Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x