Misja, wizja, strategia

SNE ogólne

MISJA

Ewangelizować z wielką mocą, aby wydać owoc, obfity i owoc, który przetrwa (J 15, 8.16).  „Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmarwtwychwstaniu Pana” (Dz 4,33).  

WIZJA

Trzy filary (fundamenty):

 - Głoszenie Słowa Bożego - KE rygma: Serce i fundament ewangelizacji wszystkich czasów, ponieważ przedstawia się samego Jezusa. Ogłaszanie Jezusa umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, Zbawicielem, Panem i Mesjaszem.

- Głoszenie w mocy Ducha św. - KA risma: Znaki wierności Pana, które pozwalają nam doświadczyć, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał i żyje. Ewangelizowanie z mocą Ducha Świętego, poprzez charyzmaty naturalne (talenty i zwyczajna   służba człowiekowi z radością i miłością) oraz nadnaturalne, posługę uwalniania i czyny mocy.

 - Głoszenie we wspólnocie Kościoła - KO inonia: Owoc ewangelizacji i środowisko, w którym się żyje Królestwem Bożym. Powstawanie zewangelizowanych wspólnot, w których żyje się miłością, jako pełnych zaangażowania wspólnot ewangelizacyjnych, świadczących o tym, że Królestwo Boże jest pośród nas.

Serce - jedność tych trzech elementów Ewangelii:KErygma - KArisma - KOinonia. Ważne jest wzajemne powiązanie, współprzenikanie się a nie tylko o sumę tych trzech elementów. Tylko zjednoczone, mają wielką moc. Istota - ogłaszać Jezusa Zbawicielem i Panem, głosząc Kerygmat, z mocą Ducha Świętego i używając charyzmatów, aby budować Ciało Chrystusa.            

Ewangelizacja kojarzy nam się zawsze z przekazem Ewangelii, jest to rzeczywiście prawda, ale można tę ewangelizację rozumieć w sposób przedmiotowy i można ją rozumieć w sposób podmiotowy. Co to jest ewangelizacja? Ewangelizacja kojarzy nam się zawsze z przekazem Ewangelii, jest to rzeczywiście prawda, bo głoszenie Ewangelii, rozgłaszanie Ewangelii jest ewangelizacją, ale można tę ewangelizację rozumieć w sposób przedmiotowy i można ją rozumieć w sposób podmiotowy.            

EWANGELIZACJA ROZUMIANA PRZEDMIOTOWO – to przekazywanie pewnej treści, pewnej ilości wiadomości. Mówi się, że głosi się Ewangelię w sensie zaznajamiania z treścią Ewangelii tych, którzy jej nie znają.            

EWANGELIZACJA ROZUMIANA PODMIOTOWO - dokumenty Kościoła podkreślają bardzo mocno, że w ewangelizacji nie chodzi w pierwszym znaczeniu o przekaz treści tylko o przekaz pewnego faktu, faktu, który się wydarzył, a właściwie jeszcze precyzyjniej – ewangelizacja to jest przekazywanie samego Jezusa Chrystusa.            

Jak można przekazać żywą osobę? Jest to pewien proces pokazania ludziom, że Chrystus żyje, że przyszedł do nas i chce być osobistym Zbawicielem każdego, dlatego trzeba otworzyć dla Niego serce i przyjąć Go jako swojego Zbawiciela – można by tak to opisać, nie można tego zdefiniować w postaci jakiejś formułki. To jest ewangelizacja rozumiana podmiotowo, czyli przyjęcie osoby Jezusa Chrystusa.

Świadczyć o Bogu Objawionym przez Jezusa Chrystusa w Duchu Św. i świadczyć, że Bóg umiłował ten świat, który stworzył, dał wszystkim rzeczom istnienie a ludzi powołał do życia wiecznego. Jest to pewien fakt, to nie jest tylko martwa historia, która się kiedyś zakończyła, czy jakaś wiadomość, tylko opowiadanie o czymś co żyje, co trwa, co jest FAKTEM, który dotyczy egzystencji każdego człowieka.

EWANGELIZACJA TO PRZEKAZYWANIE SAMEGO CHRYSTUSA.  

STRATEGIA
„Idźcie i czyńcie uczniów”! Nie wystarczy być nawróconym: należy formować ewangelizatorów, ponieważ ewangelizatorem nie tyle jest ten, kto ewangelizuje, lecz ten kto formuje ewangelizatorów. Wielkie wyzwanie: formować formatorów. Tylko człowiek z wizją dostrzega ten wymiar.

Menu
Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x