Kurs 28-30 września 2018

Uwaga:

Miejsce: Ciechanów, par. MB Fatimskiej

Kurs dochodzony (bez noclegu). 

Koszt 70 zł. (kawa, cherbata, cistko, obiad w sobotę, materiały)

Info: Danusia 501306794

Rozpoczęcie każdego kursu - godz. 18.00, zakończenie - godz. 14.00. Warunkiem przyjęcia jest przesłanie przedpłaty w kwocie 30,00 PLN z dopiskiem nazwy kursu. Nr konta: PKO SA I O. w Płocku 45124031741111001045466075.  W razie rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zabierz ze sobą:
- Pismo Święte,
- obuwie zmienne,
- notatnik,
- długopis
- lekarstwa, które są Ci potrzebne

Jeśli nie chcesz, aby Twój wizerunek na zdjęciach robionych przez SNE DP podczas tego kursu był publikowany, proszę poinformuj nas o tym fakcie na piśmie.

Zapisując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji uczestników  ewangelizacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Jeśli nie chcesz, aby Twój wizerunek na zdjęciach robionych przez SNE DP podczas tego kursu był publikowany, proszę poinformuj nas o tym fakcie na piśmie.

Zapisując się na kurs wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji uczestników kursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej, ul. Tumska 3, Płock. Kontakt poprzez e-mail: 

zapisy@nowaewangelizacja.com.pl.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją kursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
 
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Diecezjalną Szkołę Nowej Ewangelizacji w Płocku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu utworzenia listy osób na kurs/rekolekcje wymienione w nagłówku formularza. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich ewentualnego usunięcia w przypadkach określonych w ww. ustawie.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Menu
Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x