Charakterystyka kursów

Etap I

Kurs Nowe Życie

Na ten kurs zapraszamy każdą osobę, która pragnie na nowo narodzić się w Duchu Świętym, odnowić swoją więź z Jezusem i Kościołem. Kurs ten jest przeznaczony dla wszystkich osób pełnoletnich, które pragną:

- poznać Boga żywego, działającego, realnego

- zbliżyć się do Jezusa, który uzdrawia, wyzwala i umacnia

- utwierdzić się w przekonaniu, że Bóg istnieje

- zmienić bieg swojego życia i nadać mu nowy tor

- pozwolić Bogu „dotknąć” swojego serca

- odkryć cel w życiu

- nauczyć się żyć w bliskości Boga

- wyzwolić się z nałogu, beznadziei i pustki

Kurs Nowe Życie to coś o wiele więcej niż rekolekcje - to intensywny czas dwóch dni, podczas których:

- wysłuchasz inspirujące i bardzo praktyczne nauczania przepełnione świadectwami świeckich osób, które doświadczyły  bliskości Boga

- zobaczysz wiele praktycznych, wizualnych przykładów, które uzmysłowią Ci najważniejsze prawdy życia duchowego

- będziesz miał możliwość podjąć konkretne decyzje duchowe, które pomogą Ci "zmienić bieg" Twojego życia

- będziesz mógł prosić o modlitwę za Ciebie w intencji przemiany Twojego życia

- będziesz mógł uzyskać odpowiedź na wiele nurtujących Cię pytań

Kurs Nowe Życie prowadzony jest przez kilkunastoosobową grupę osób świeckich przy udziale kapłana.

 

Kurs Emaus: Słowo Boże

Pozwala odkryć Biblię i odkryć pragnienie nie tylko jej czytania, ale i rozumienia. Jeśli chcesz doświadczyć spotkania ze Słowem, które stało się Ciałem, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem - Słowem

 

Jan – duchowość SNE

Jak słuchać Boga? W jaki sposób usłyszeć Jego głos pośród zgiełku życia? Jak stać się Jego przyjacielem? Jak sprawić by relacje ,w które wchodzimy były zdrowe i budowane w miłości i prawdzie? Jak stać się uczniem ,który siada u stóp swego jedynego Mistrza, by być jak On? Ten kurs daje odpowiedź na te jakże istotne pytania i uczy, jak zastosować je w praktyce.

 

Jezus wg Czterech Ewangelistów - cykl Dabar (kurs biblijny)

Kurs ten daje możliwość zobaczenia Jezusa oczyma Ewangelistów. To piękny czas, w którym można odkryć głębię poszczególnych Ewangelii, poznając nie tylko osoby czterech Ewangelistów, ale samego Jezusa i osobiście z Nim się spotkać. Dzięki temu kursowi Ewangelie staną się dla ciebie wielkim bogactwem, z którego będziesz czerpać nieustannie.

 

Teologia Biblijna - cykl Dabar (kurs biblijny)

W kursie tym wchodzimy w głębię rozumienia Słowa, do której prowadzą nas tajniki literackie, środowisko i główne linie teologiczne, przenikające całą Biblię. Niech nie przeraża cię tytuł tego kursu i nie myśl, że jest on za trudny dla ciebie. Dzięki temu kursowi Słowo Boże stanie się dla ciebie jasne i zrozumiałe.

 

Historia Zbawienia - cykl Dabar (kurs biblijny)

Jakie jest Twoje miejsce w wielkim planie Boga? Jaki jest Jego zamysł względem człowieka od wieków aż po dzisiejszy dzień? Jak wygląda złota nić przepleciona przez każdy dzień istnienia świata, od jego stworzenia po dzień ostatni?  Ten kurs biblijny daje możliwość zobaczyć Słowo Boże w głębszym rozumieniu, nauczy cię korzystać z całej Biblii oraz zobaczyć, że osobista historia życia każdego z nas jest historią zbawienia zapisaną na kartach najpiękniejszej księgi świata- BIBLII.

 

Mojżesz - formacja wyzwolicieli

Jest to czas, gdzie śledząc życie Mojżesza możesz jako lider zobaczyć samego siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jak stać się liderem, otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół. Jak podejmować decyzję, które zmieniają życie? W jaki sposób przewodzić innym, tak by nie ograniczać ich wolności? Jak odkryć to, co jest poza schematami, przyzwyczajeniami, jak otworzyć się na radości i niespodzianki, jakie przynosi nam Bóg? Zobacz jak zrobił to Mojżesz.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA: droga do szczęścia

Ten kurs jest dla osób pragnących żyć, na co dzień błogosławieństwami oraz chcących samemu stać się błogosławieństwem dla innych. Chcesz być chrześcijaninem pełnym nadziei i radości to kurs ten jest dla ciebie.

 

Etap II

Paweł

To najważniejszy kurs w Szkole, który jest kręgosłupem ewangelizatora - uczy skutecznej ewangelizacji. Po czasie wielu twórczych prac i działań, będziesz zdolny zanieść każdemu Dobrą Nowinę o Jezusie. Kurs ten jest wyjątkowym czasem, w którym zmienia się nasza mentalność patrzenia na problemy, a uzyskujemy mentalność ewangelizatora, który odpowiada śmiało na wszystkie trudne sprawy. Chcesz głosić Jezusa skutecznie? To przyjedź na ten kurs. Jak przekazać innym Dobrą Nowinę o Jezusie? Jak mówić o Bogu swoim najbliższym, rodzinie, przyjaciołom, kolegom w pracy, w szkole? Jak dotrzeć do współczesnego człowieka, tak często zagubionego w świecie? Dla wszystkich, którzy spotkali Zmartwychwstałego Jezusa i „nie mogą nie mówić o tym, co widzieli i słyszeli” (Por. Dz.4,20) jest przeznaczony właśnie ten kurs.

 

Tymoteusz - cykl Dabar (kurs biblijny)

Jak czytać, jak zaznaczać, jak zapamiętywać Słowo Boże? Jak odkryć piękno Biblii? Znajdź odpowiedzi na te pytania razem z Tymoteuszem. To piękny czas, w którym uczymy się nie tylko poznawania Słowa Bożego, ale jak się Nim posługiwać w pracy katechetycznej, czy w głoszeniu. Po tym kursie Biblia będzie dla ciebie najlepszym narzędziem w służbie dla nowej ewangelizacji. To bardzo praktyczny kurs uczący metod pracy z Pismem Świętym.

 

Apollos

Jak głosić Jezusa współczesnemu światu? W jaki sposób konstruować nauczania, konferencje, tak by osiągały cel –wskazywały na jedynego Zbawiciela każdego człowieka? Jak wykorzystywać nowe metody i środki przekazu podejmując Nową Ewangelizację? Zobacz jak Apollos głosił i stań się jego następcą. W ramach tego kursu uczymy się jak w nowy sposób głosić Ewangelię, aby to, co głoszę stało się owocne i aby inni słuchając nas mogli usłyszeć samego Jezusa i odpowiedzieć Mu na jego wezwanie.

 

Sekret Pawła - wizja duszpasterska

Jaka była wizja pasterska apostoła Pawła? Gdzie leży sekret skuteczności jego działania? Jak sprawić by Słowo Boże biegło nieskrępowane naszymi ograniczeniami? Jak sprawić, by nasze głoszenie i podejmowane dzieła przetrwały dłużej niż nasze życie? Ten kurs to czas odkrywania wielu sekretów Pawła, któremu udało się jako liderowi w krótkim czasie odnieść niesamowity sukces w ewangelizacji. Paweł pokazuje jak tego dokonać odkrywając przed nami swój życiowy sekret wizji nowej ewangelizacji. W tym kursie poznasz sekret skutecznej pracy pastoralnej i ewangelizacyjnej i dzięki temu zrewidujesz swoją dotychczasową posługę.

 

Dynamis: ewangelizować z wielką mocą

Kurs ten ma otworzyć cię na posługę charyzmatyczną w dziele nowej ewangelizacji. Na kursie poznajemy wiele charyzmatów, które umarły albo nie rozwijają się w Kościele. W ten weekend chcemy je lepiej poznać i na nowo obudzić. Jeśli chcesz by twoja Wspólnota żyła charyzmatycznie, a ewangelizacja była potwierdzona znakami, to zapraszamy na ten kurs.

 

WPROWADZENIE DO BIBLII

Wprowadzenie do Biblii

 

ŁUKASZ

Łukasz: apologetyka

 

ETAP III – FORMACJA FORMATORÓW EWANGELIZATORÓW

 

MARYJA: list Chrystusa

TEOLOGIA BIBILIJNA

MARANATHA: Apokalipsa

PIOTR: eklezjologia

MELCHIZEDEK: liturgia

NEHEMIASZ: doktryna społeczna Kościoła

JETRO: ekumenizm

 

Kursy spoza SESA

 

Wspólnota

Wspólnoty potrzebują ciągłego odnowienia swojej tożsamości i pogłębienia relacji miedzy sobą, dlatego na ten kurs zapraszamy minimum pięć osób z jednej wspólnoty. Po przeżyciu tylko pięciu wspólnie przeżytych dni staniemy się nowym czytelnym znakiem, dla innych we wspólnocie oraz możemy sprawić, że znów nasze wspólnoty staną się prawdziwym miejscem ewangelizacji i wzrostu wiary. Macie kryzys we wspólnocie? Zbierzcie kilka osób i przyjedźcie do nas - zapraszamy. Najlepiej przyjedźcie ze swoim duszpasterzem lub liderem.

 

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

Jak prowadzić spotkanie modlitewne? Jak w nim owocnie uczestniczyć? Jak korzystać z charyzmatów, tak by były zbudowaniem dla nas i całej wspólnoty Kościoła? Oto kurs który przynosi odpowiedzi na te pytania. Celem tego kursu jest, aby w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Kurs ten omawia problemy, jakie może spotkać grupa modlitewna czy wspólnota w czasie modlitwy charyzmatycznej. Na tym kursie odnajdzie się każda osoba ze wspólnoty, gdyż uczymy się tutaj zasad uczestniczenia oraz prowadzenia spotkania modlitewnego.

 

Kurs Tobiasz i Sara

Jeśli widzisz w swoim małżeństwie problemy nie do rozwiązania? Jeśli wydaje się Wam, że po tylu latach spędzonych z sobą nic Was nie zaskoczy? A może dopiero niedawno Wasz związek się rozpoczął i szukacie drogowskazu i pytacie się siebie jak żyć?

Ten kurs to swoiste rekolekcje dla małżonków. To czas odnowienia, a może po raz pierwszy podjęcia decyzji o tym na kim budować małżeństwo. To spotkanie dwóch wspólnot osób: Boga w Trójcy Jedynego z małżeństwem, które stanowi jedność męża i żony.
Wiele słyszeliście już słów o tym jak ułożyć swoje małżeństwo, na pewno doradców było wielu.
Na kursie "Tobiasz i Sara" nie usłyszysz samych słów. Nie spodziewaj się tu wykładów umoralniających i pouczających. Nikt nie może odpowiedzieć do końca na Wasze, nawet intymne pytania, tym bardziej prowadzący ten kurs.
Menu
Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x