Wydział ds. Nowej Ewangelizacji
Kalendarz wydarzeń

Kalendarz Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

Rok 2018

(nie uwzględnia rekolekcji kerygmatycznych)

Data

Wydarzenie 

Miejsce

STYCZEŃ 2018

2.01. godz. 19.00

Eucharystia i modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała

Katedra, Płock

 

Ewangelizacja w Hospicjum Miejskim

Płock

2 x w miesiącu

Ewangelizacja na oddziałach onkologicznym i hospicyjnym

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

5.01

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

6.01

Modlitwa w kaplicy szpitalnej

Mława

8.01, g. 18.00

wySPA kobiet

Ciechanów

9.01

Spotkanie świąteczne Szkoły Nowej Ewangelizacji

Płock

16.01, 18.45

Modlitwa w intencjach dzieci, młodzieży i rodziców

Katedra Płock

18.01, g. 19.00

Wykład Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji

Warszawa Służew, oo. Dominikanie

18.01

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

23.01, g. 18.45-20.15

Strefa chwały (Uwielbienie i konferencja)

Katedra, Płock

LUTY

 

Piątek i niedziela 1 x w miesiącu

Ewangelizacja w Hospicjum Miejskim

Płock

2 x w miesiącu

Ewangelizacja na oddziałach onkologicznym i hospicyjnym

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

2.02

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

3.02

Modlitwa w kaplicy szpitalnej

Mława

2-4.02

Kurs Randka z Jezusem - dla bierzmowanych

Dąbrowa

5.02, g. 18.00

wySPA kobiet

Ciechanów

6.02. godz. 19.00

Eucharystia i modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała

Katedra Płock

15.02

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

16-18.02

Kurs Wspólnota

Soczewka

20.02, g. 15.00

Wykład Kościół w Nowej Ewangelizacji

WSD Łowicz

20.00, 18.45

Modlitwa w intencjach dzieci, młodzieży i rodziców

Katedra Płock

22.02, g. 19.00

Wykład Maryja w ST – typy i proroctwa

Warszawa Służew, oo. Dominikanie

26-27.02

Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży licealnej

Nowe Miasto n. Pilicą

27.02, g. 18.45-20.15

Strefa chwały (uwielbienie i konferencja)

Katedra, Płock

MARZEC 

 

Piątek i niedziela 1 x w miesiącu

Ewangelizacja w Hospicjum Miejskim

Płock

2 x w miesiącu

Ewangelizacja na oddziałach onkologicznym i hospicyjnym

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

2.03

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

3.03

Modlitwa w kaplicy szpitalnej

Mława

3-4.03

Rekolekcje z Maryją

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Płock

4-6.03

Rekolekcje Wielkopostne

Par. Lekowo

5.03, g. 18.00

wySPA kobiet

Płock

6.03, g. 15.00

Wykład Kościół w Nowej Ewangelizacji

WSD Łowicz

6.03. godz. 19.00

Eucharystia i modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała

Katedra Płock

8.03

Diecezjalne obchody Dnia Kobiet

 

10.03

Dzień Skupienia SNE DP

Płock

11.03

Pielgrzymka strażaków i konferencja

Orszymowo

15.03 (g. 19.00)

Wykład: Maryjna symbolika Biblijna

Warszawa Służew, oo. Dominikanie

 

15.03

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

 

15-18.03

Rekolekcje Wielkopostne

 

 

16-18.03

Rekolekcje Maryjne: Maryja-uczennica misjonarka (dla wszystkich)

Płock

 

20.03, g. 15.00

Wykład Kościół w Nowej Ewangelizacji

WSD Łowicz

20.03, 18.45

Modlitwa w intencjach dzieci, młodzieży i rodziców

Katedra Płock

27.03, g. 18.45-20.15

Strefa chwały (Uwielbienie i konferencja)

Katedra, Płock

 

KWIECIEŃ

 

2.04, g. 18.00

 wySPA kobiet

Płock

3.04

Spotkanie Dyrektorów SESA

Stryszawa

3.04. godz. 19.00

Eucharystia i modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała

Katedra Płock

4-5.04

Płockie Dni Pastoralne

WSD Płock

Piątek i niedziela 1 x w miesiącu

Ewangelizacja w Hospicjum Miejskim

Płock

06.04

Ewangelizacja w szpitalach

Ciechanów, Mława, Płock

2 x w miesiącu

Ewangelizacja na oddziałach onkologicznym i hospicyjnym

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

6.04

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

7.04

Modlitwa w kaplicy szpitalnej

Mława

15-16.04

Spotkanie formacyjne Dyrektorów SNE

Toruń

16.04

Szkolenie Dyrektorów SESA

Toruń

17.04

Wykład Kościół w Nowej Ewangelizacji

WSD Łowicz

17.04, g. 18.45

Modlitwa w intencjach dzieci, młodzieży i rodziców

Katedra Płock

19.04

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

24.04, g. 18.45-20.15

Strefa chwały (Uwielbienie i konferencja)

Katedra, Płock

26.04

Spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń

Kuria, Płock

MAJ

 

3-6.05

Kurs Historia Zbawienia

Sikórz

7.05, g. 18.00

 wySPA kobiet

Płock

8.05., godz. 19.00

Eucharystia i modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała

Katedra Płock

Piątek i niedziela 1 x w miesiącu

Ewangelizacja w Hospicjum Miejskim

Płock

2 x w miesiącu

Ewangelizacja na oddziałach onkologicznym i hospicyjnym

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

4.05

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

5.05

Modlitwa w kaplicy szpitalnej

Mława

15.05, g. 18.45

Modlitwa w intencjach dzieci, młodzieży i rodziców            

Katedra Płock

17.05

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

19.05, godz. 19.00

Diecezjalne czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

Katedra Płock

22.05, g. 18.45-20.15

Strefa chwały (Uwielbienie i konferencja)

Katedra, Płock

CZERWIEC 

 

Piątek i niedziela 1 x w miesiącu

Ewangelizacja w Hospicjum Miejskim

Płock

2 x w miesiącu

Ewangelizacja na oddziałach onkologicznym i hospicyjnym

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

1.06

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

2.06

Modlitwa w kaplicy szpitalnej

Mława

3-04.06, g. 19.00

Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Katedra Płock

5.06., godz. 19.00

Eucharystia i modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała

Katedra Płock

9-11.06

Kurs Nowe Życie

Dąbrowa

4.06, g. 18.00

wySPA kobiet

Płock

19.06, g. 18.45

Modlitwa w intencjach dzieci, młodzieży i rodziców

Katedra Płock

21.06

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

26.06, g. 18.45-20.15

Strefa chwały (Uwielbienie i konferencja)

Katedra, Płock

LIPIEC

2.07, g. 18.00

wySPA Kobiet

Ciechanów

3.07, godz. 19.00

Eucharystia i modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała

Katedra Płock

5-8.07

Ewangelizacja na plaży i w mieście - Przystań  Miłosierdzie

Plaża, Płock

Piątek i niedziela 1 x w miesiącu

Ewangelizacja w Hospicjum Miejskim

Płock

4 x w miesiącu

Ewangelizacja na oddziałach onkologicznym i hospicyjnym

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

26-29.07

Kurs Jan

Ciechanów

SIERPIEŃ 

 

7.08., godz. 19.00

Eucharystia i modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała

Katedra Płock

Piątek i niedziela 1 x w miesiącu

Ewangelizacja w Hospicjum Miejskim

Płock

4 x w miesiącu

Ewangelizacja na oddziałach onkologicznym i hospicyjnym

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

9-13.08

Europejskie Seminarium Szkół SESA

Węgry

15-19.08

Seminarium Krajowe SESA,

Stryszawa

WRZESIEŃ

 

1.09

Modlitwa w kaplicy szpitalnej

Mława

3.09, g. 18.00

wySPA Kobiet

Ciechanów

4.09., godz. 19.00

Eucharystia i modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała

Katedra Płock

Piątek i niedziela 1 x w miesiącu

Ewangelizacja w Hospicjum Miejskim

Płock

2 x w miesiącu

Ewangelizacja na oddziałach onkologicznym i hospicyjnym

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

7.09

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

18.09, g. 18.45

Modlitwa w intencjach dzieci, młodzieży i rodziców

Katedra Płock

20.09

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

25.09, g. 18.45-20.15

Strefa chwały (Uwielbienie i konferencja)

Katedra, Płock

PAŹDZIERNIK 

 

1.10, g. 18.00

wySPA kobiet

Płock

2.10., godz. 19.00

Eucharystia i modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała

Katedra Płock

5.10

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

6.10

Modlitwa w kaplicy szpitalnej

Mława

Piątek i niedziela 1 x w miesiącu

Ewangelizacja w Hospicjum Miejskim

Płock

2 x w miesiącu

Ewangelizacja na oddziałach onkologicznym i hospicyjnym

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

październik

5. Kongres Nowej Ewangelizacji w Polsce

Gniezno

16.10, g. 18.45

Modlitwa w intencjach dzieci, młodzieży i rodziców

Katedra Płock

17.10

Święto Patronalne SNEDP

Katedra Płock

18.10

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

23.10, g. 18.45-20.15

Strefa chwały (Uwielbienie i konferencja)

Katedra, Płock

LISTOPAD

 

5.11, go.18.00

wySPA kobiet

Płock

6.11., godz. 19.00

Eucharystia i modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała

Katedra Płock

8-11.11

Kurs Mojżesz

Płock

Piątek i niedziela 1 x w miesiącu

Ewangelizacja w Hospicjum Miejskim

Płock

15.11

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

2 x w miesiącu

Ewangelizacja na oddziałach onkologicznym i hospicyjnym

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

20.11, g. 18.45

Modlitwa w intencjach dzieci, młodzieży i rodziców

Katedra Płock

27.11, g. 18.45-20.15

Strefa chwały (Uwielbienie i konferencja)

Katedra, Płock

GRUDZIEŃ 

 

1.12

Modlitwa w kaplicy szpitalnej

Mława

3.12, godz..18.00

wySPA kobiet

Płock

4.12., godz. 19.00

Eucharystia i modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała

Katedra Płock

2x w miesiącu

Ewangelizacja na oddziałach onkologicznym i hospicyjnym

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

7.12

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

20.12

Msza św. w kaplicy szpitalnej

Szpital Wojewódzki, Ciechanów

Piątek i niedziela 1 x w miesiącu

Ewangelizacja w Hospicjum Miejskim

Płock

 

 

 Terminy rekolekcji kerygmatycznych w parafiach Diecezji Płockiej 

 Kalendarz na rok 2017

Data

Wydarzenie 

 

Miejsce

STYCZEŃ 2017 

3.01. godz. 18.45

Msza Św. i modlitwa o uzdrowienie

Katedra Płock

05.01

Ewangelizacja szpitali

Mława, Ciechanów, Płock

10.01

Spotkanie opłatkowe SNEDP

Centrum konf. nad Wisłą

18.01

Wyspa kobiet, Odważni

Centrum konf. nad Wisłą

LUTY 

02.02

Ewangelizacja szpitali

Ciechanów, Mława, Płock

3-5 .02

Kurs Nowe Życie - dochodzony

Ciechanów, św. Piotr

7.02. godz. 18.45

Msza Św. i modlitwa o uzdrowienie

Katedra Płock

15.02

Wyspa kobiet, Odważni

Centrum konf. nad Wisłą

MARZEC 

02.03

Ewangelizacja szpitali

Ciechanów, Mława, Płock

7.03. godz. 18.45

Msza Św. i modlitwa o uzdrowienie

Katedra Płock

8.03

Diecezjalne obchody Dnia Kobiet

Ciechanów

10-12.03

Kurs Emaus - dochodzony

Rogowo

15.03

wySPA kobiet, Odważni

Płock

17-19.03

Kurs KAMCH - dochodzony

Płock

26.03

Spotkanie dla rodziców

Fara, Sierpc

KWIECIEŃ 

2-4.04

Rekolekcje kerygmatyczne

Nowe Miasto

4.04. godz. 18.45

Msza Św. i modlitwa o uzdrowienie

Katedra Płock

06.04

Ewangelizacja w szpitalach

Ciechanów, Mława, Płock

8.04

Dzień skupienia dla kobiet

Płock

11.04

Dzień skupienia dla pracowników Urzędów Centralnych

Płock

18.04

Spotkanie Dyrektorów SNE SESA

Stryszawa

18-19.04

Płockie Dni Pastoralne

Płock

19.04

Wyspa kobiet, Odważni

Płock

21-23.04

22.04

Kurs Emaus

Konferencja dla SNE OIKOS 

Ciechanów, Fara

Kazimierz Biskupi

27.04

Spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń

Kuria, Płock

MAJ 

28.04-01.05

Kurs Jezus w 4

Sikórz

04.05.04

Ewangelizacja w szpitalach

Ciechanów, Mława, Płock

9.05., godz. 18.45

Msza Św. i modlitwa o uzdrowienie

Katedra Płock

11.05

Konferencja Maryja w Biblii. Matriarchini i prorokini

WSD Łowicz

13.05

Konferencja Maryjna Symbolika Biblijna

Diecezjalne uroczystości fatimskie

Rzekuń (Ostrołęka)

Ciechanów

14-16.05

Rekolekcje Strzegocin

 

15.05

Spotkanie Porozumienia Dyrektorów Katolickich Szkół Kerygmatycznych

Ołtarzew

15-16.05

Spotkanie Dyrektorów Wydziałów ds. Nowej Ewangelizacji w Polsce (Zespół KEP ds. nowej Ewangelizacji)

Laski

17.05

Wyspa kobiet, Odważni

Konferencja: Charyzmaty w świetle Słowa Bożego

Płock

Uniwersytet Śląski, Katowice

19-21.05

Kurs Nowe Życie

Animatorzy RRN, Dąbrowa

CZERWIEC 

01.06

Ewangelizacja w szpitalach

Ciechanów, Mława, Płock

03-04.06

Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Katedra Płock

6.06., godz. 18.45

Msza Św. i modlitwa o uzdrowienie

Katedra Płock

9-11.06

Kurs Nowe Życie

Dąbrowa

21.06.

Wyspa kobiet, Odważni

Płock

26.06

Wieczór chwały

Olsztyn

LIPIEC

29.06-3.07

Kurs Mojżesz

Gdańsk

4.07., godz. 18.45

Msza Św. i modlitwa o uzdrowienie

Katedra Płock

15.07.

Ewangelizacja Płocka

par. św. jadwigi, deptak, Płock

21-24.07

Kurs Mojżesz

Oświęcim

SIERPIEŃ 

8.08., godz. 18.45

Msza Św. i modlitwa o uzdrowienie

Katedra Płock

9-13.08

Europejskie Seminarium Szkół SESA

Węgry

16-18.08

Seminarium Krajowe SESA, Kurs Maryja

Stryszawa

22-27.08

Laboratorium Józef Barnaba i Andrzej

SECiM Bielsko Biała, Oświęcim

WRZESIEŃ

5.09., godz. 18.45

Msza Św. i modlitwa o uzdrowienie

Katedra Płock

07.09

Ewangelizacja w szpitalach

Ciechanów, Mława, Płock

9.09

Szkoła modlitwy w Ciechanowie, spotkanie pierwsze

Par. MB Fatimskiej, Ciechanów

13-14.09

Konferencje Tłuchowo w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (13.09: dorośli, 14.09: młodzież)

Tłuchowo

20.09

Wyspa kobiet, Odważni, ed. I

 Ciechanów

 

Kurs Nowe Życie

Rzekuń, diec. Łomżyńska

29.09

Kurs Nowe Życie - dochodzony

Płock, św. Jadwiga

PAŹDZIERNIK 

3.10., godz. 18.45

Msza Św. i modlitwa o uzdrowienie

Katedra Płock

05.10

Ewangelizacja w szpitalach

Ciechanów, Mława, Płock

10.10

Spotkanie Dyrektorów Wydziałów ds. Nowej Ewangelizacji w Polsce

 

16-17.10

Spotkanie SESA i Porozumienia Dyrektorów SNE z Polski 

Kraków

17.10

Święto Patronalne SNEDP

Katedra Płock

18.10

Wyspa kobiet, Odważni ed. I

Ciechanów

 

 

 

20-22.10

Kurs Emaus - dochodzony

Płock, św. Wojciech

LISTOPAD

7.11., godz. 18.45

Msza Św. i modlitwa o uzdrowienie

Katedra Płock

15.11

23-26.11

Wyspa kobiet, Odważni

4. Kongres Nowej Ewangelizacji w Polsce

Ciechanów

Częstochowa

GRUDZIEŃ 

5.12., godz. 18.45

Msza Św. i modlitwa o uzdrowienie

Katedra Płock

 

 

 

Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x