Program duszpasterski

PROGRAM DUSZPASTERSKI

            Jest  to odpowiedź  na  wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, która stała się już „ruchem” odnowy Kościoła. Program, jako narzędzie dla już istniejących ruchów, stowarzyszeń, wspólnot podstawowych, grup modlitewnych i parafii w ich pracy ewangelizacyjnej. Możliwość zainicjowania nowych wspólnot modlitewno - ewangelizacyjnych. Współpraca z wielu innymi rzeczywistościami Kościoła.

Kierunki ewangelizacji

Pośród funkcji Kościoła bardzo ważna jest działalność ewangelizacyjna. Kościół określa dwa kierunki tej działalności... Pośród funkcji Kościoła bardzo ważna jest działalność ewangelizacyjna. Kościół określa dwa kierunki tej działalności:

 „AD INTRA” – to jest ewangelizacja skierowana do wewnątrz w stosunku do swojej wspólnoty, czyli skierowana do samych chrześcijan, katolików.

 „AD EXTRA” – ewangelizacja „ad extra” to działalność skierowana do ludzi na zewnątrz Kościoła, którzy nie są chrześcijanami, są poza Kościołem.

 Kierunki te związane są z soborową definicją Kościoła. Sobór określa Kościół jako sakrament zbawienia całej ludzkości. To oznacza, iż Kościół służy zarówno swoim członkom, czyli tym, którzy zostali wszczepieni do jego wspólnoty, ochrzczonym, ale równocześnie ma zadanie wobec całego świata. Zadaniem Kościoła jest więc prowadzenie do zbawienia wszystkich ludzi, zarówno członków Kościoła jak też i tych, którzy do niego nie należą. Innymi słowy Kościół ma ewangelizować swoich członków i cały świat.

Cytat dnia

"Teraz czas na ludzi głębokiej wiary, ludzi wielkich ideałów! Ideały się nie starzeją! Ideały ze świętością u ich szczytu – wciąż są młode, bo Bóg jest młody! Świętość, wprawianie w świętość, obrona świętości jest obowiązkiem Kościoła! To ona jest specyficzną wartością, do której tylko Kościół zaprasza! I podkreślam – ona jest jego obowiązkiem! Naszym obowiązkiem!" (Z homilii na zakończenie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x