Porozumienie Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji

Krajowa Rada Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji została powołana do istnienia 1 czerwca 2009 roku w Warszawie, decyzją zgromadzonych dyrektorów SNE reprezentujących środowiska ewangelizacyjne z całej Polski, pragnących podjąć współpracę w dziele Nowej Ewangelizacji.

Doświadczenie Szkół zakorzenione jest w międzynarodowym programie wypracowanym przez Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku, której inicjatorem jest Jose H. Prado Flores wraz z zespołem przyjaciół – ewangelizatorów zarówno z grona duchownych jak i świeckich.

Inicjatywa ta zostanie przedstawiona Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, celem zatwierdzenia i mianowania asystenta kościelnego Rady z ramienia KEP.

Krajowa Rada Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji podlega Konferencji Episkopatu Polski. Rada skupia jako członków zwyczajnych - dyrektorów SNE oraz jako członków współpracujących - przedstawicieli środowisk ewangelizacyjnych SNE działających na terenie Polski. 

Celami Rady 
a. tworzenie środowiska dyrektorów SNE, 
b. budowanie płaszczyzny porozumienia i współpracy dla działających na terenie Polski SNE oraz ich środowisk, 
c. pogłębianie więzi i współpracy w przestrzeni ewangelizacyjnej ze stowarzyszeniami, ruchami, wspólnotami 
    i organizacjami kościelnymi w Polsce i poza jej granicami, 
d. promocja działalności SNE i ich środowisk oraz informowanie o niej opinii publicznej, 
e. pomoc Szkołom Nowej Ewangelizacji i jej środowiskom w sprawach związanych z ich organizacją i działaniem.

 

Senat - 2015-2018
Krajowej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji

Przewodniczący:
ks. Artur Sepioło (SNE Gliwice)

Wiceprzewodniczący:
ks. dr Sławomir Płusa (SNE Radom)


Sekretarz/rzecznik:
Iwona Zielonka (SNE Płock)


Członkowie senatu
ks. Krzysztof Czerwionka CR (SNE Stryszawa)
ks. Krzysztof Kralka SAC (SNE Lublin)

 

www.sne.pl

Cytat dnia

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną.

Mt 6, 19-20
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x