Porozumienie Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji

Krajowa Rada Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji została powołana do istnienia 1 czerwca 2009 roku w Warszawie, decyzją zgromadzonych dyrektorów SNE reprezentujących środowiska ewangelizacyjne z całej Polski, pragnących podjąć współpracę w dziele Nowej Ewangelizacji.

Doświadczenie Szkół zakorzenione jest w międzynarodowym programie wypracowanym przez Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku, której inicjatorem jest Jose H. Prado Flores wraz z zespołem przyjaciół – ewangelizatorów zarówno z grona duchownych jak i świeckich.

Inicjatywa ta zostanie przedstawiona Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, celem zatwierdzenia i mianowania asystenta kościelnego Rady z ramienia KEP.

Krajowa Rada Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji podlega Konferencji Episkopatu Polski. Rada skupia jako członków zwyczajnych - dyrektorów SNE oraz jako członków współpracujących - przedstawicieli środowisk ewangelizacyjnych SNE działających na terenie Polski. 

Celami Rady 
a. tworzenie środowiska dyrektorów SNE, 
b. budowanie płaszczyzny porozumienia i współpracy dla działających na terenie Polski SNE oraz ich środowisk, 
c. pogłębianie więzi i współpracy w przestrzeni ewangelizacyjnej ze stowarzyszeniami, ruchami, wspólnotami 
    i organizacjami kościelnymi w Polsce i poza jej granicami, 
d. promocja działalności SNE i ich środowisk oraz informowanie o niej opinii publicznej, 
e. pomoc Szkołom Nowej Ewangelizacji i jej środowiskom w sprawach związanych z ich organizacją i działaniem.

 

Senat - 2015-2018
Krajowej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji

Przewodniczący:
ks. Artur Sepioło (SNE Gliwice)

Wiceprzewodniczący:
ks. dr Sławomir Płusa (SNE Radom)


Sekretarz/rzecznik:
Iwona Zielonka (SNE Płock)


Członkowie senatu
ks. Krzysztof Czerwionka CR (SNE Stryszawa)
ks. Krzysztof Kralka SAC (SNE Lublin)

 

www.sne.pl

Cytat dnia

"Teraz czas na ludzi głębokiej wiary, ludzi wielkich ideałów! Ideały się nie starzeją! Ideały ze świętością u ich szczytu – wciąż są młode, bo Bóg jest młody! Świętość, wprawianie w świętość, obrona świętości jest obowiązkiem Kościoła! To ona jest specyficzną wartością, do której tylko Kościół zaprasza! I podkreślam – ona jest jego obowiązkiem! Naszym obowiązkiem!" (Z homilii na zakończenie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x